Ondernemers, woonachtig in de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-2 uitkering aanvragen voor levensonderhoud of voor een lening bedrijfskapitaal. 

- Wilt u een Tozo-2 uitkering voor levensonderhoud aanvragen of een Tozo-1 uitkering verlengen? Lees dan eerst de inleiding
- Wilt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen, lees dan eerst de inleiding voor u een aanvraag doet. 

Heeft u een vraag over de Tozo-regeling voor levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal? Ga naar de pagina veelgestelde vragen over de Tozo-regeling en kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat.

Vrijwilligerswerk en aanvraag vrijwilligerspremie

Goed om te weten

Vergoeding

De vergoeding voor vrijwilligerswerk is € 15,00 per maand. Om in aanmerking te komen voor de vrijwilligerspremie, gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 27 jaar of ouder.
  • U doet minimaal 8 uur per week vrijwilligerswerk.
  • U ontvangt een uitkering van RSD de Liemers.

Aanvragen

U vraagt de vrijwilligerspremie aan na afloop van een jaar waarin u vrijwilligerswerk hebt gedaan, ook als het vrijwilligerswerk in de loop van dat jaar is gestopt. De aanvraag moet uiterlijk vóór 1 april bij ons ingediend worden.

Bijvoorbeeld: U heeft vrijwilligerswerk gedaan tussen 1 mei en 15 november 2018. Uw aanvraag over de periode in of het jaar 2018, kunt u indienen vanaf 1 januari 2019 en moet vóór 1 april 2019 bij RSD de Liemers binnen zijn.

Twijfelt u of in aanmerking komt voor deze vrijwilligerspremie? Neem dan contact op met uw klantmanager.

Wilt u vrijwilligerswerk verrichten als opstap naar betaald werk? Neem dan contact op met uw klantmanager. Hij of zij kan samen met u kijken naar de beste passende vorm.

Wat heeft u nodig

Om de vrijwilligerspremie aan te vragen heeft u een verklaring nodig van de organisatie waar u vrijwilligerswerk heeft gedaan, over de periode waarvoor u de vergoeding aanvraagt. Hierin moet staan:

  • Naam van de organisatie
  • Periode waarin u vrijwilligerswerk heeft verricht
  • Het aantal uren dat u vrijwilligerswerk heeft gedaan.
  • Dit formulier moet ondertekend zijn door een vertegenwoordiger van de organisatie.

Deze verklaring voegt u als bijlage toe aan dit volledig ingevulde aanvraagformulier voor de vrijwilligerspremie.