Important message

Vanaf nu kunnen ondernemers en zzp’ers een aanvraag of verlenging indienen voor een Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. U kunt een uitkering aanvragen tot 1 april 2021.

Tijdens de persconferentie van 13 oktober jl. zijn extra steunmaatregelen genoemd. Op dit moment is nog niet duidelijk welke extra steunmaatregelen worden uitgewerkt en voor welke groep ondernemers deze van toepassing zijn. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit op de website van de RSD bekend gemaakt.

Vrijwilligerswerk en aanvraag vrijwilligerspremie

Goed om te weten

Vergoeding

De vergoeding voor vrijwilligerswerk is € 15,00 per maand. Om in aanmerking te komen voor de vrijwilligerspremie, gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 27 jaar of ouder.
  • U doet minimaal 8 uur per week vrijwilligerswerk.
  • U ontvangt een uitkering van RSD de Liemers.

Aanvragen

U vraagt de vrijwilligerspremie aan na afloop van een jaar waarin u vrijwilligerswerk hebt gedaan, ook als het vrijwilligerswerk in de loop van dat jaar is gestopt. De aanvraag moet uiterlijk vóór 1 april bij ons ingediend worden.

Bijvoorbeeld: U heeft vrijwilligerswerk gedaan tussen 1 mei en 15 november 2018. Uw aanvraag over de periode in of het jaar 2018, kunt u indienen vanaf 1 januari 2019 en moet vóór 1 april 2019 bij RSD de Liemers binnen zijn.

Twijfelt u of in aanmerking komt voor deze vrijwilligerspremie? Neem dan contact op met uw klantmanager.

Wilt u vrijwilligerswerk verrichten als opstap naar betaald werk? Neem dan contact op met uw klantmanager. Hij of zij kan samen met u kijken naar de beste passende vorm.

Wat heeft u nodig

Om de vrijwilligerspremie aan te vragen heeft u een verklaring nodig van de organisatie waar u vrijwilligerswerk heeft gedaan, over de periode waarvoor u de vergoeding aanvraagt. Hierin moet staan:

  • Naam van de organisatie
  • Periode waarin u vrijwilligerswerk heeft verricht
  • Het aantal uren dat u vrijwilligerswerk heeft gedaan.
  • Dit formulier moet ondertekend zijn door een vertegenwoordiger van de organisatie.

Deze verklaring voegt u als bijlage toe aan dit volledig ingevulde aanvraagformulier voor de vrijwilligerspremie.