Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Vrijwilligerswerk en aanvraag vrijwilligerspremie

Goed om te weten

Vergoeding

De vergoeding voor vrijwilligerswerk is € 15,00 voor elke maand dat u vrijwilligerswerk heeft verricht. Om in aanmerking te komen voor de vrijwilligerspremie, gelden de volgende voorwaarden: 

  • U bent 27 jaar of ouder. 
  • U doet minimaal 8 uur per week vrijwilligerswerk. 
  • U ontvangt een uitkering van RSD de Liemers. 

Aanvragen

U vraagt de vrijwilligerspremie aan na afloop van een jaar waarin u vrijwilligerswerk hebt gedaan, ook als het vrijwilligerswerk in de loop van dat is gestopt. De aanvraag moet uiterlijk vóór 1 april bij ons ingediend worden. 

Bijvoorbeeld: U heeft vrijwilligerswerk gedaan tussen 1 mei en 15 november 2020. Uw aanvraag over de periode in of het jaar 2020, kunt u indienen vanaf 1 januari 2021 en moet vóór 1 april 2021 bij RSD de Liemers binnen zijn. Twijfelt u of in aanmerking komt voor deze vrijwilligerspremie? Neem dan contact op met uw klantmanager. 

Vrijwilligerswerk en Corona

Als u voor 16 maart 2020 vrijwilligerswerk hebt gedaan en dit vrijwilligerswerk door de Corona crisis niet meer door kon gaan, kunt u toch een vergoeding krijgen. RSD heeft hiervoor een compensatieregeling getroffen. 

Door de maatregelen om Corona tegen te gaan zijn veel organisaties gesloten. Of misschien kon u vanwege gezondheidsrisico’s voor uw doelgroep of uzelf het vrijwilligerswerk niet doen.  In dat geval komt u voor het hele jaar in aanmerking voor de vrijwilligerspremie. Geef in de verklaring aan dat u in aanmerking wilt komen voor de compensatieregeling. 

Wat heeft u nodig

Om de vrijwilligerspremie aan te vragen, heeft u een verklaring nodig van de organisatie waar u vrijwilligerswerk heeft gedaan en over de periode waarvoor u de vergoeding aanvraagt.  In de verklaring moet staan: 

  • Naam van de organisatie.
  • Periode waarin u vrijwilligerswerk heeft verricht.
  • Het aantal uren dat u vrijwilligerswerk heeft gedaan. 
  • Dit formulier moet ondertekend zijn door een vertegenwoordiger van de organisatie. 

Deze verklaring voegt u als bijlage toe aan dit volledig ingevulde aanvraagformulier voor de vrijwilligerspremie. U kunt een voorbeeld van deze verklaring hier downloaden.

pdf Verklaring vrijwilligerswerk organisatie (PDF, 217.91 KB)