Vrijwilligerswerk

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, verwachten wij van u een tegenprestatie. Met vrijwilligerswerk doet u iets terug voor de samenleving.

Wat is vrijwilligerswerk

Met vrijwilligerswerk doet u iets terug voor de samenleving. U doet zelf ervaring op en maakt onderdeel uit van een sociale omgeving.

Tegenprestatie

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, verwachten wij van u een tegenprestatie. De tegenprestatie is de verplichting om onbetaalde activiteiten te doen. Dit doet u voor minstens 2 uur per week, tijdens een periode van 3 maanden per jaar.

Wat kunt u doen als tegenprestatie?

Tegenprestaties zijn klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk aan:

 • Koffie schenken in een wijkhuis
 • Leesouder zijn op school
 • Het opknappen van speelplekken in de wijk
 • Taalmaatje zijn voor mensen die moeten inburgeren
 • Na een storm de takken van wandelpaden in een gemeentelijk park verwijderen en ander klein natuuronderhoud
 • Enzovoort

Wat zijn de voordelen?

Een tegenprestatie doen kan heel nuttig zijn. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor uzelf! U heeft een zinvolle dag, ontmoet andere mensen en doet iets nuttigs voor andere mensen. Ook leert u dingen die u kunnen helpen bij het vinden van werk.

Wanneer hoeft u geen tegenprestatie te doen?

 • Als u al betaald werk heeft
 • Als u al in een traject zit van de RSD
 • Als u al vrijwilligerswerk doet
 • Als u mantelzorger bent
 • Als u niet in staat bent om de tegenprestatie te doen

Wat gebeurt er als u niet meewerkt?

Als u wilt niet aan meewerken aan een tegenprestatie, dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk verlagen. De tegenprestatie is één van de verplichtingen bij het krijgen van een uitkering. 

Hoe vindt u vrijwilligerswerk?

U kunt op verschillende manieren aan vrijwilligerswerk komen.

 • U mag dit zelf zoeken, of
 • We kunnen u verwijzen naar een welzijnsorganisatie die u hierbij helpt

Caleidoz Vrijwilligerscentrale (Zevenaar)externe-link-icoon

Vrijwilligerscentrale Duiven en Westervoort (Mikado)externe-link-icoon

Gelderse Handen (Zuid-Oost Gelderland)externe-link-icoon

Wanneer doet u vrijwilligerswerk

RSD de Liemers helpt u terug te keren op de arbeidsmarkt. Vrijwilligerswerk kan een optie zijn als:

 • het niet meer lukt om betaald aan het werk te gaan of
 • als u nog niet klaar bent om de arbeidsmarkt te betreden

We gaan samen op zoek en kijken wat er past bij uw mogelijkheden en wensen. Uw klantmanager helpt u hierbij.

Vrijwilligerspremie

U doet vrijwilligerswerk terwijl u van ons een uitkering ontvangt. Omdat u daarmee iets terug doet voor de samenleving, kunt u een vrijwilligerspremie aanvragen. Dit extraatje verrekenen we uiteraard niet met uw uitkering.

Onkostenvergoeding vanuit de vrijwilligersorganisatie

Sommige vrijwilligersorganisatie geven een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten, kleding of schoenen. Het ministerie stelt jaarlijks de hoogte van de maximale onkostenvergoeding vast. De onkostenvergoeding wordt niet verrekend met uw bijstandsuitkering. Wanneer u een hoger bedrag aan onkostenvergoeding ontvangt, wordt het bedrag dat u meer ontvangt, in mindering gebracht op uw uitkering.

Van vrijwilligerswerk naar betaald werk

Vrijwilligerswerk kan een onderdeel zijn van het traject om weer een stap te zetten naar betaald werk.

Met vrijwilligerswerk:

 • doet u werkervaring op
 • werkt u aan uw sociale vaardigheden
 • vergroot u uw netwerk
 • leert u de Nederlandse taal
 • verbetert u uw taalvaardigheden (lezen en schrijven)