Vakantie

U heeft recht op vakantie in binnen- of buitenland. Ook mag u tijdelijk buiten uw gemeente in Nederland verblijven. Hiervoor gelden wel regels.

Vakantieregels en vakantiedagen

Gaat u op vakantie of verblijft u tijdelijk in het buitenland of buiten uw gemeente?

Dan meldt u dit altijd vooraf aan de RSD. U gebruikt hiervoor het formulier Melding vakantie, verblijf in buitenland of verblijf buiten uw gemeente in Nederland. U kunt dit formulier op onze website invullen met uw DigiD.
Als dat niet lukt, kunt u dit formulier hieronder downloaden of aanvragen bij de receptie van de RSD.

Vakantiedagen

Per kalenderjaar mag u vier weken (= 28 dagen) naar het buitenland. Voor een vakantieverblijf in Nederland, buiten uw gemeenten, is er geen maximum aantal dagen.

Verblijf in het buitenland

U mag, met behoud van uitkering, in het buitenland verblijven. U mag deze 28 dagen in één keer opnemen om naar het buitenland te gaan. U mag ze ook spreiden over het kalenderjaar.

U verblijft langer dan 28 dagen in het buitenland

Gaat u langer met vakantie? Dan heeft u, na deze 28 dagen, geen recht op uitkering in die periode. Dit geldt ook als u niet eerder kunt terugkeren naar Nederland, bijvoorbeeld door ziekte of om een andere reden.

Wat moet u doen als u terug bent in Nederland?

  • Neem direct na terugkomst contact op met uw klantmanager bij de RSD
  • Bewaar bewijsstukken, zoals vliegtuigtickets of hotelreservering, waarop staat hoe lang u in het buitenland was. De RSD heeft deze bewijsstukken nodig om te beoordelen wanneer uw uitkering wordt voortgezet

Het kan zijn dat uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd. Door uw langere verblijf heeft u namelijk niet kunnen werken of werk zoeken. We houden wel rekening met de reden van uw langere verblijf in het buitenland. Bent u ziek geweest? Lever dan een medische verklaring in.

Verblijft een partner alleen in het buitenland?

Partners kunnen samen, maar ook apart van elkaar op vakantie. Gaat een partner alleen met vakantie, dan gebruikt hij/zij hiermee een deel of alle 28 vakantiedagen. Blijft de partner langer dan 28 dagen weg, dan heeft de partner niet langer recht op bijstand. De partner die in Nederland blijft, houdt recht op bijstand. Wel zal de het bedrag van de uitkering worden aangepast.

Verblijf buitenland tijdens de jaarwisseling

Als u een bijstandsuitkering ontvang, mag u nooit langer dan 28 dagen achter elkaar in het buitenland zijn.

Voorbeeld: u bent met vakantie geweest van 6 december 2021 tot en met 20 januari 2022. Dit is langer dan 28 dagen achter elkaar, maar per kalenderjaar korter dan 28 dagen. Dit is niet toegestaan.

Verblijf in Nederland, buiten uw gemeente

Hiervoor geldt geen maximum aantal dagen. Toch zijn er ook regels voor vakantie en verblijf buiten uw gemeente in Nederland.

‘Woont’ u langere tijd niet op het adres dat bekend is bij de gemeente? Dan gaan wij onderzoeken of uw woonplaats is veranderd. In dat geval wordt de uitkering beëindigd. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen in de gemeente waar u verblijft.

Door langdurig verblijf buiten de gemeente heeft u niet misschien niet kunnen werken of werk zoeken. In dat geval kan de uitkering worden verlaagd.