Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Toestemming digitale post

Steeds meer mensen vinden het ontvangen en versturen van e-mail prettiger dan het ontvangen van post. Toch geldt dat niet voor iedereen. Daarom vraagt de RSD toestemming om u per e-mail brieven en beschikkingen te mogen sturen. Wat moet u hiervoor doen?

  • Log in met uw Digid. Uw persoonsgegevens worden automatisch ingevuld.
  • Na het invullen van het formulier krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • Heeft u een partner? Dan moet uw partner ook toestemming geven. In het toestemmingsformulier wordt uitgelegd hoe uw partner toestemming kan geven.

Toestemming digitale post

Wilt u op een later moment uw e-mailadres doorgeven of wijzigen? Of wilt u toch liever brieven en beschikkingen weer per post ontvangen? Vul dan het wijzigingsformulier in.
Met dit formulier kunt u uw (nieuwe) e-mailadres aan ons doorgeven.