Important message

T/m 31 augustus 2021 kunt u, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2021, een Tozo-5 uitkering aanvragen. Bij de Tozo-uitkering voor levensonderhoud wordt het inkomen van de partner meegeteld bij de beoordeling of u in aanmerking komt.

Klantenmap Participatiewet

Terugbetalen door anderen

Het kan voorkomen dat de RSD een uitkering die aan u wordt betaald probeert terug te halen bij een ander.

Dit komt in de volgende gevallen voor:

  • Wanneer u getrouwd bent (geweest).
  • Wwanneer u geregistreerd partner bent of was.
  • Wanneer u kind(eren) hebt met iemand die uw kind heeft erkend.

De uitkering die aan u wordt betaald zullen wij proberen terug te halen bij uw ex-echtgenoot. Die is volgens het gemeentelijk beleid voor u 5 jaar onderhoudsplichtig en voor de kinderen tot zij 21 jaar zijn. De hoogte van het te betalen bedrag, wordt berekend aan de hand van de persoonlijke en financiële situatie van de ex- echtgenoot of ouder. Dit noemen we de onderhoudsbijdrage.

Verschil onderhoudsbijdrage en alimentatie

Verschil onderhoudsbijdrage en alimentatie
Onderhoudsbijdrage Alimentatie
Wordt opgelegd door de RSD Wordt opgelegd door de rechtbank
Wordt betaald aan de RSD  Wordt betaald aan de ex-partner of kind
Wanneer niet wordt betaald, onderneemt de RSD actie om de bijdrage alsnog te ontvangen  Wanneer niet wordt betaald, moet u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of een deurwaarder inschakelen
De betalingsverplichting stopt als de uitkering wordt beëindigd Het recht op alimentatie blijft bestaan als de uitkering wordt beëindigd

Als er nog een terug te betalen bedrag openstaat en die persoon overlijdt, kan bekeken worden of de nabestaanden dit kunnen terugbetalen.