Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Kinderopvang toeslag van de belastingdienst

Op deze pagina vindt u informatie over

  • De kinderopvangtoeslag van de belastingdienst
  • Aanvulling op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst van de RSD

Kinderopvangtoeslag belastingdienst

Als u kinderopvang nodig heeft vanwege werk, re-integratie, inburgering of school, dan kunt u bij de belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvragen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. De belastingdienst betaalt maximaal 96% van de kosten. Ook houdt de belastingdienst rekening met een maximum uurprijs van de kinderopvang. Als het kinderopvangcentrum een hogere uurprijs vraagt, dan zijn de meerkosten voor uw eigen rekening. 

De belastingdienst betaalt de toeslag als voorschot aan u uit. Achteraf stelt de belastingdienst vast of u dat jaar de juiste vergoeding heeft gekregen. Heeft u teveel gekregen, dan moet u terugbetalen. Heeft u te weinig gekregen, dan krijgt u een bedrag na betaald.  Het is dus heel belangrijk om wijzigingen in uw situatie en opvang meteen aan de belastingdienst door te geven. 

Een belangrijke voorwaarde is dat u gebruik maakt van een kinderopvangcentrum dat is ingeschreven in het landelijk register kinderopvang. U kunt dit zelf nakijken op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

U vraagt de toeslag aan op www.toeslagen.nl.

Aanvullende vergoeding kinderopvang

De aanvullende vergoeding is voor mensen die kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangen en

  • een bijstandsuitkering ontvangen en een traject naar werk volgen, of
  • een betaalde baan hebben en een aanvullende bijstandsuitkering of
  • een bijstandsuitkering ontvangen en inburgeren of
  • een studie volgen en studiefinanciering ontvangen 
  • voortgezet onderwijs volgen

De RSD vergoedt de eigen bijdrage van de kinderopvangtoeslag. RSD vergoedt alleen de uren die nodig zijn. Als u meer kinderopvang afneemt dan nodig is voor re-integratie, inburgering of school, dan moet u de meerkosten zelf betalen. De vergoeding wordt als voorschot aan u uitbetaald. Achteraf stelt de RSD vast of u de juiste vergoeding heeft ontvangen. De vergoeding loopt altijd tot en met 31 december. U moet jaarlijks een nieuwe aanvraag indienen. 

Wat u moet doen om de kinderopvang toeslag en/of de aanvullende vergoeding kinderopvang aan te vragen.