Uitkeringsbedragen IOAW-IOAZ

Informatie over de uitkeringsbedragen Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Met ingang van 1 januari 2024 gelden de volgende maximum bedragen:

Bruto bedrag
Getrouwd (21 jaar tot aan
de pensioengerechtigde leeftijd)
Bruto per maand incl. VT
helft van de grondslag per persoon€ 1.008,82
volledige grondslag€ 2.017,64

VT = vakantietoeslag

Bruto bedrag
Alleenstaande (23 jaar tot aan
de pensioengerechtigde leeftijd)
Bruto per maand incl. VT
alleenstaande€ 1.591,24
alleenstaande kostendeler€ 1.008,82
VT = vakantietoeslag

Netto bedrag
Getrouwd (21 jaar tot aan
de pensioengerechtigde leeftijd)
Netto per maand incl. VT
helft van de grondslag per persoon€ 917,02
volledige grondslag€ 1.834,04
VT = vakantietoeslag

Netto bedrag
Alleenstaande (23 jaar tot aan
de pensioengerechtigde leeftijd)
Netto per maand incl. VT
alleenstaande€ 1.283,83
alleenstaande kostendeler€ 917,02
VT = vakantietoeslag

Vakantietoeslag

Als u een uitkering ontvangt, bouwt u vakantiegeld op. Dit bedrag wordt berekend over de periode van 1 juni tot en met 31 mei. Dit vakantiegeld ontvangt u in de maand juni of bij beëindiging van de uitkering. De betaaldatum voor dit jaar vindt u op de pagina Betaaldata.

Als er beslag is gelegd op uw uitkering wordt de vakantietoeslag niet aan u betaald, maar doorbetaald aan de beslaglegger. Als er andere bijzonderheden zijn, moet de uitbetaling van het vakantiegeld eerst verder worden onderzocht. De betaling van het vakantiegeld vindt dan later plaats.

Kostendelersnorm

Woont u met meer mensen van 27 jaar of ouder in één huis? Dan krijgt u een lagere uitkering. De reden hiervoor is dat u samen de woonkosten kunt delen. Het maakt dus niet uit wat de reden is dat u in één huis woont. Dit heet de kostendelersnorm. Niet alle mensen die bij u in hetzelfde huis wonen, tellen mee voor de kostendelersnorm.

Wie tellen niet mee?

  • Inwoners jonger dan 27 jaar
  • Inwoners die studeren (BBL of met studiefinanciering)
  • Inwoners die betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Met een huurcontract en/of betaalbewijzen moet u dit wel aantonen

De bruto grondslag voor een kostendeler is € 1.008,82 inclusief vakantietoeslag.
De netto grondslag bedraagt € 917,02 inclusief vakantietoeslag.

Vrijlating van inkomsten uit werk

Inkomsten uit werk brengen wij in mindering op de uitkering. Behalve als u:

  • Parttime gaat werken. Dan worden de inkomsten voor een deel vrijgelaten. Dit kan voor maximaal 6 maanden, voor 25% van de bruto inkomsten, tot een maximaal brutobedrag van € 418,46 per maand. 
  • Een werkende alleenstaande ouder bent met één of meer kinderen jonger dan 12 jaar. Dan kan de periode van vrijlating worden verlengd. De verlenging is maximaal 30 maanden. Tijdens deze verlenging wordt 12,5% van de bruto inkomsten vrijgelaten, tot een maximaal brutobedrag van € 260,02 per maand.

Is vastgesteld dat u niet volledig kunt werken en dat u niet in aanmerking komt voor bovengenoemde vrijlatingen? Dan wordt 15% van de bruto inkomsten uit werk vrijgelaten met een maximum brutobedrag van € 264,14 per maand. Deze periode is onbeperkt. De medische urenbeperking moet zijn vastgesteld door het UWV. 

Werkt u met loonkostensubsidie en krijgt u een aanvullende IOAW-uitkering? Dan wordt 15% van de bruto inkomsten uit werk vrijgelaten met een maximum brutobedrag van € 264,14 per maand voor de duur van een jaar. Onder bepaalde voorwaarden kan de duur van deze vrijlating worden verlengd.