Geen uitkering

U heeft geen uitkering, maar u wilt wel hulp bij het vinden van werk of een opleiding. Of wilt u voorzieningen om werk te houden?

RSD de Liemers kan u helpen

Niet uitkeringsgerechtigden

U heeft geen recht op een uitkering van de gemeente, UWV of SVB. Maar u wilt wel aan het werk en heeft daar hulp bij nodig. De RSD kan u daarbij helpen, als

  • u tussen de 18 of ouder bent, én geen opleiding volgt én niet werkt en ook geen uitkering ontvangt
  • u ingeschreven staat als werkloos werkzoekende bij het UWV

Deze groep inwoners worden niet-uitkeringsgerechtigden genoemd, ook wel afgekort als Nugger.

Voor deze groep biedt de gemeente vanuit de Participatiewet ondersteuning in de vorm van een re-integratietraject. Zodat zo veel mogelijk inwoners de kans hebben om een plek te vinden op de arbeidsmarkt.

Wel een uitkering van UWV, SVB of zelfstandig ondernemer

De RSD kan u helpen om werk te zoeken, als

  • u nog maximaal 6 maanden een WW-uitkering ontvangt, én binnen deze periode geen zicht hebt op werk
  • u een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt
  • u zelfstandig ondernemer bent

Werk

De RSD kan u helpen als

  • u door een arbeidsbeperking een werkplekaanpassing, jobcoaching of een andere voorziening nodig hebt om te kunnen (blijven) werken of
  • u via beschut werk aan de slag wilt én
  • u geen UWV uitkering heeft

RSD de Liemers kan u helpen bij

Meer informatie over wat de RSD voor u kan doen als u geen uitkering ontvangt.

Wilt u weten of de RSD iets voor u kan doen?

Vul de vragenlijstexterne-link-icoon in en u weet of de RSD u kan helpen.

Kan de RSD iets voor u doen, dan kunt u vanuit de vragenlijst contact opnemen met de RSD. Daarna neemt een medewerker van de RSD contact met u op om een afspraak te maken.

Kan de RSD niets voor u betekenen? Dan vertellen we u waar u wel terecht kunt met uw vragen.