adult iconGeen uitkering

U heeft geen uitkering, maar u wilt wel hulp bij het vinden van werk of een opleiding.

RSD de Liemers kan u helpen

U heeft geen recht op een uitkering van de gemeente, UWV of SVB. Maar u wilt wel aan het werk en heeft daar hulp bij nodig. De RSD kan u daarbij helpen, als

  • u tussen de 18 en 27 jaar bent, én geen opleiding volgt én niet werkt
  • u ouder bent dan 27, geen werk hebt en ook geen uitkering ontvangt
  • u nog maximaal 6 maanden een WW-uitkering ontvangt, én binnen deze periode geen zicht hebt op werk
  • u een werkplekaanpassing nodig hebt door een arbeidsbeperking of beschut werk wilt
  • u een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt
  • u zelfstandig ondernemer bent

Deze groep inwoners worden niet-uitkeringsgerechtigden genoemd, ook wel afgekort als Nugger.

Voor deze groep moet de gemeente vanuit de Participatiewet ondersteuning bieden in de vorm van een re-integratietraject. Zodat zo veel mogelijk inwoners de kans hebben om een plek te vinden op de arbeidsmarkt.

RSD de Liemers kan u helpen bij:

  • het vinden van werk
  • het op doen van werkervaring
  • het solliciteren
  • het beteren van uw Nederlands

Meer informatie over wat de RSD voor u kan doen als u geen uitkering ontvangt.

Wilt u weten of de RSD iets voor u kan doen?

Vul de vragenlijst in en u weet of de RSD u kan helpen.

Kan de RSD iets voor u doen, dan kunt u vanuit de vragenlijst contact opnemen met de RSD. Daarna neemt een medewerker van de RSD contact met u op om een afspraak te maken.

Kan de RSD niets voor u betekenen? Dan vertellen we u waar u wel terecht kunt met uw vragen.