Wijzigingen

Als u een uitkering ontvangt, moet u alle wijzigingen doorgeven die de hoogte van de uitkering kunnen beïnvloeden. Welke wijzigingen dat zijn, leggen we op deze pagina uit.

Welke wijzigingen moet u doorgeven als uw situatie verandert

 • Gezinssituatie
  Gaat u alleen wonen of gaat u samenwonen? Of komen uw kinderen bij u wonen of verlaten zij het huis? Geef dit door aan de RSD. De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie.

 • Woonsituatie
  Komt er iemand bij u in huis wonen die ouder is dan 27 jaar? Dan moet u dit bij de RSD melden. Ook als er iemand vanuit uw huis gaat verhuizen, stopt met de studie of gaat studeren.
 • Woonadres
  U heeft een woonadres opgegeven maar u woont daar niet of niet meer. Geef deze verandering direct door. Het voorkomt dat u te veel uitkering ontvangt en dit moet terugbetalen.
 • Klussen
  Klust u zo af en toe bij? Werkt u af en toe een dagje voor een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen van de buurvrouw? En krijgt u daar geld voor? Dan verdient u bij. Geef deze inkomsten door aan de RSD.
 • Opleiding
  U ontvangt een uitkering en u gaat een opleiding volgen. Geef dit door aan de RSD. Door te gaan studeren, bent u niet meer volledig beschikbaar voor werk.
 • Bezit
  Omdat u een bijstandsuitkering ontvangt, mogen uw bezittingen niet meer waard zijn dan een bepaald bedrag. Denk hierbij aan spaargeld, een erfenis, een auto, sieraden of een huis, grond of vermogen in het buitenland. Voor het bezit van een eigen woning gelden aparte regels.
 • Samenwonen
  Wanneer u gaat samenwonen of wanneer uw partner de meeste tijd op uw adres is.

Meld wijzigingen bij de RSD via het wijzigingsformulier.  Als u twijfelt of u iets moet doorgeven, neem dan contact op met uw inkomenscoach om te overleggen, telefoon (0316) 279 533. U kunt het wijzigingsformulier ook ophalen bij de RSD,
Kerkstraat 27d
6901 AA Zevenaar