Important message

Door de aangepaste coronamaatregelen zijn de RSD-balies op maandag t/m vrijdag alleen in de ochtend geopend van 08.30 – 12.30 uur. De RSD is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.30 uur. U kunt ook een mail sturen naar info@rsddeliemers.nl.

Leer- en Ontwikkelnetwerk (LEON)

LEON staat voor het Leer- en ontwikkelwikkelnetwerk van RSD de Liemers. Dit zijn gecontracteerde partners waarmee we samenwerken om mensen te ondersteunen bij deelname aan de maatschappij, aan het werk te helpen en/of houden. Deze partners passen bij het DNA van RSD en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en criteria.

Binnen het LEON werken we met duidelijke en werkbare afspraken, zodat verwachtingen over en weer duidelijk zijn. Deze zijn te vinden in het ‘document LEON afspraken’, zodat de energie en aandacht wordt ingezet op het doel: de ontwikkeling van de betreffende deelnemer.

Formulieren

Om effectief te kunnen samenwerken heeft de RSD voor de contractpartners een aantal formulieren en formats ontwikkeld. Hiermee krijgen we van elk traject de informatie die we nodig hebben om een aanvraag te beoordelen of om de voortgang en het resultaat van het traject te volgen.

Werkt u met eigen formats, zorg er dan voor dat de gevraagde informatie daarin wordt opgenomen.

Hoe vaak er moet worden gerapporteerd verschilt per traject. Hierover zijn afspraken gemaakt, deze zijn terug te lezen in het document LEON-afspraken.

Formats

pdf Aanvraag scholing (PDF, 1.38 MB) pdf Aanvraagformulier verlenging traject (PDF, 212.53 KB) pdf Re-integratieplan (PDF, 207.29 KB) pdf Terugmelding na intake (PDF, 226.43 KB) pdf Voortgangs- en beeindigingsrapportage (PDF, 278.08 KB)

Voor jobcoaching zijn wij aangesloten bij de regionale jobcoach afspraken. Via deze links vindt u uitleg, het aanvraagformulier en formats voor:

Hoe het werkt

  • Kies het juiste format.
  • Rapporteer in het format.
  • Laat het plan of de rapportage lezen door de deelnemer, hierdoor wordt de deelnemer betrokken bij zijn/haar plan.
  • (Digitaal) ondertekenen mag. Kan deelnemer niet tekenen, dan volstaat een mail waaruit blijkt dat hij/zij akkoord is.
  • Stuur het document per mail naar de betrokken klantmanager van de RSD.
  • De klantmanager beoordeelt vervolgens de rapportage/plan/aanvraagformulier.

LET OP: als de tekst het vak overschrijdt, kan dit niet worden afgedrukt. Gebruik hiervoor eventueel het vak ‘Overige opmerkingen’.

Voor vragen of opmerkingen, kunt u terecht bij uw contractmanager of mailen naar leon@rsddeliemers.nl.