Collectieve ziektekostenverzekering (Menzis)

De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering met een lagere zorgpremie. We noemen dat ook wel de gemeentepolis.

Wat is de gemeentepolis?

De gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering met een lagere zorgpremie. De premie is lager omdat de gemeente een deel van de premie aan de zorgverzekeraar betaalt. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met Menzis. Afhankelijk van uw keuze voor een verzekering, kan uw verplicht eigen risico worden vergoed door de gemeente.

Meer informatie