Datalek geconstateerd

25 januari 2024
Nieuws

Bij het versturen van de jaaropgave 2023 is een fout gemaakt. Hierdoor heeft een zeer kleine groep klanten ook informatie gekregen van een andere klant. De klanten voor wie dit geldt, zijn/worden benaderd.

Zij krijgen daarnaast een brief waarin wordt uitgelegd, wat er is gebeurd, wat de RSD heeft gedaan en hoe de RSD kan helpen. Voor alle andere klanten zijn de gegevens correct verwerkt en verstuurd.