Nieuwsoverzicht

 • Aangepaste openingstijden RSD op maandag 20 mei

  Op 2e Pinksterdag 20 mei is de RSD gesloten. Vanaf dinsdag 21 mei zijn we weer telefonisch bereikbaar en kunt u ons weer bezoeken.

  Sorry, de RSD is gesloten
 • Datalek geconstateerd

  Bij het versturen van de jaaropgave 2023 is een fout gemaakt. Hierdoor heeft een zeer kleine groep klanten ook informatie gekregen van een andere klant. De klanten voor wie dit geldt, zijn/worden benaderd.

  Hangslot op persoonsgegevens
 • Kom naar het RSD Ondernemersloket

  Het RSD Ondernemersloket is telefonisch bereikbaar op (0316) 279 533. Ondernemers kunnen dan vrijblijvend advies vragen aan de RSD over bijvoorbeeld hulp bij schuldsanering, tijdelijke inkomensondersteuning of een lening voor bedrijfskapitaal. Maar ook als ondernemers overwegen om te stoppen met hun bedrijf omdat er onvoldoende toekomstperspectief is, is het belangrijk om tijdig advies in te winnen.

  twee mannen met elkaar in gesprek
 • Kom in actie!! Om te kunnen blijven ondernemen

  Tijdens de Coronacrisis hebben horeca-ondernemers soms drastische maatregelen moeten nemen, bijvoorbeeld door afscheid te nemen van hun personeel. Deze medewerkers zijn op dat moment op zoek gegaan naar ander werk. Na afschaffing van alle Corona-maatregelen zien we, zeker in de horeca, dat het lastig is om nieuwe medewerkers te vinden. Ook de stijgende salarissen, o.a. veroorzaakt de oplopende kosten en inflatie, maken het lastig om de zaak draaiende te houden.

  vrouw in horeca maakt drankje voor de klant
 • Doe íets!! Om te kunnen blijven ondernemen

  Ondernemers ondervinden nog steeds veel problemen, in eerste instantie veroorzaakt door de Coronacrisis, gevolgd door de energiecrisis en inflatiecrisis (als gevolg van de oorlog in Oekraïne). Door crisis op crisis is het voor veel ondernemers lastig om bijvoorbeeld het betalingsuitstel van de Belastingdienst tijdens de Coronacrisis nu weer op te pakken en te gaan aflossen. Een groot deel van de ondernemers die moeten gaan aflossen en dat niet kunnen, wachten af.

  Bezorgde man met handen op zijn hoofd achter een laptop
 • Toekomstgericht lesprogramma voor ondernemers

  De Liemerse gemeenten wijzen ondernemers erop dat, in samenwerking met de Groene Metropoolregio, een lesprogramma Toekomstgericht ondernemer wordt aangeboden tegen gereduceerd tarief.

  Jonge vrouw leest magazine