Betaald werk

Wat betekent het hebben van werk? Waar moet u op letten? De rol van de RSD inkomenscoach.

Een baan, wat betekent het financieel?

Heeft u werk gevonden? De overstap van een uitkering naar werk heeft financiële gevolgen. Het Nibud heeft een rekentool ontwikkeld die de gevolgen van deze overstap in kaart brengt. Deze rekentool geeft een inschatting hoe hoog uw inkomen wordt en welke toeslagen u krijgt.

 Ga naar de Nibud-uitkeringnaarwerkberekenaarexterne-link-icoon.

Rol van de inkomenscoach

Als u werk heeft gevonden, en uw inkomen is gelijk of hoger dan de bijstandsuitkering, krijgt u geen uitkering meer. Wij noemen dat uitstromen uit de uitkering. Uitstromen kan betekenen dat u op een ander moment salaris betaald krijgt dan u gewend bent. Of dat er toeslagen vervallen. Uw inkomenscoach gaat deze nieuwe situatie met u bespreken. In dit gesprek vertellen we u waar u op moet letten. 

Overbruggingsuitkering

Heeft u betaald werk gevonden? Dan kan het zijn dat er een ‘gat’ zit tussen de laatste betaling van de RSD en de eerste betaling van de werkgever. Om dit gat te voorkomen, is het mogelijk een overbruggingsuitkering aan te vragen. Deze overbruggingsuitkering ontvangt u als lening en moet u terugbetalen aan de RSD. Deze lening betaalt u terug in 1, 2 of 3 termijnen. Vraag uw inkomenscoach naar de voorwaarden van deze overbruggingsuitkering.

Uitstroompremie

Vindt u werk voor minimaal 6 maanden? En hoeft u daardoor geen uitkering meer te ontvangen? Dan krijgt u mogelijk een uitstroompremie van € 500. U ontvangt de 1e € 250 bij beëindiging van de uitkering. De 2e € 250 wordt aan u betaald wanneer u:

  • na 6 maanden nog steeds aan het werk bent en
  • geen (aanvullende) uitkering van ons heeft ontvangen

Voor deze premie moet u ouder zijn dan 27 jaar. U ontvangt de uitstroompremie maximaal één keer per drie jaar. U hoeft deze premie niet zelf aan te vragen. De RSD regelt dit voor u.