Important message

Ondernemers, woonachtig in de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-2 uitkering aanvragen voor levensonderhoud of voor een lening bedrijfskapitaal. 

- Wilt u een Tozo-2 uitkering voor levensonderhoud aanvragen of een Tozo-1 uitkering verlengen? Lees dan eerst de inleiding
- Wilt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen, lees dan eerst de inleiding voor u een aanvraag doet. 

Heeft u een vraag over de Tozo-regeling voor levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal? Ga naar de pagina veelgestelde vragen over de Tozo-regeling en kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat.

Toegankelijkheid

RSD de Liemers vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op onze website makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. Met iedereen bedoelen we ook echt iedereen. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is.

Voldoen aan de toegankelijkheidseisen

Onze website voldoet nog niet compleet aan de toegankelijkheidseisen voor de overheid (dit waren eerder de webrichtlijnen, maar dat is nu de internationale standaard met de naam EN 301 549). De RSD werkt er continu aan om hier helemaal aan te voldoen. In de toegankelijkheidsverklaring leest u op welke punten wij nog afwijken van de richtlijn.

Testresultaten

pdf Toegankelijkheidsscore automatisch testinstrument (3-7-2020) (PDF, 1.41 MB)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren:

Toetsen

De RSD maakt gebruik van SiteImprove: een hulpmiddel waarmee de site onder andere kan worden getoetst op toegankelijkheid. De verbeterpunten pakken we stapsgewijs op, waar nodig in samenwerking met onze leverancier. 

Werkprocessen

Het toepassen van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de website (redactie, beheer, doorontwikkeling). De webredactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.

Heldere taal

Het leesniveau van de teksten op onze website is B1/B2. De teksten zijn te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking. Komt u toch een moeilijke tekst tegen? Laat het dan weten. Geef in de tekst aan wat u moeilijk vindt of maak een foto en stuur deze door naar website@rsddeliemers.nl.

Pdf-bestanden

Omdat pdf-bestanden via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern en extern) en niet iedereen over de kennis en/of software beschikt om een pdf geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle bestanden aan de toegankelijkheidseisen. 
Wij streven ernaar de informatie uit de pdf-bestanden volledig toegankelijk aan te bieden. Wij bekijken per pdf of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing kan worden geboden. (Invulbare) pdf-formulieren op onze website worden stapsgewijs vervangen door toegankelijke webformulieren.

Leveranciers

Op onze website verwijzen we naar andere websites of applicaties, zoals de RSD-app. Niet al deze websites voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Wij zijn in gesprek met de leveranciers om zaken volledig toegankelijk te maken.

Meer informatie

Op de website www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.

Vragen

Is er, ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, iets op onze website voor u niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via website@rsddeliemers.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.