Social Return on Investment (SROI)

Om inkopers, contractbeheerders en werkgevers te ondersteunen bij het invullen van hun SROI-verplichting, is er het Steunpunt SROI

Steunpunt SROI ontzorgt werkgevers

De adviseurs van het Steunpunt denken mee over hoe opdrachtnemers aan de social returnverplichting kunnen voldoen. Ook bieden zijn begeleiding tijdens de totstandkoming van de social returnverplichting.
Als social return-activiteit telt alles mee wat een opdrachtnemer doet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen op - of richting - de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om:

  • betaald werk
  • (meeloop)stages
  • werkervaringsplekken
  • het bieden van opleidingsmogelijkheden
  • andere vormen van begeleiding of support

Sinds 2020 werken we met het bouwblokkenmodel. Op deze manier kan een SROI-verplichting op maat worden ingevuld. Wilt u meer weten over het bouwblokkenmodel? Neem dan contact op met het Steunpunt SROI.

Hulp en advies

Heeft u behoefte aan hulp en advies over uw SROI-verplichting? Neem dan contact op met het Steunpunt SROI via socialreturn@arnhem.nl. Of bel met gemeente Arnhem 06 46737396.