RSD werkervaringsplek

Ik heb de kans, die ik bij de RSD kreeg, met beide handen aangepakt. Resultaat: een baan met toekomstperspectief.

‘Mijn eerste gesprek met bij de RSD zou een uurtje duren. Uiteindelijk waren we bijna 2 uur verder, was het vertrouwen gewonnen en bleek het een mooie start van mijn toekomst.’
Het verhaal van een uitkeringsgerechtigde die nu werkt als receptioniste bij RSD de Liemers. ‘Dat de werkgever en de collega’s mij het vertrouwen hebben gegeven, heeft mijn zelfvertrouwen een boost gegeven.’

'Ik werkte in de zorg, maar door mijn veranderde thuissituatie moest ik een andere keuze maken om er te zijn voor mijn kinderen. Ik kwam in contact met de RSD. Ik twijfelde of ik de overstap van zorg naar administratief wel kon nemen. De open gesprekken met Astrid en Marjolein, klantmanagers bij de RSD, waren een belangrijke stap op mijn weg terug naar de arbeidsmarkt, waarin ik mee tel, een kans en het vertrouwen krijg. De werkervaringsplek die ik bij de RSD kreeg, heeft mij de mogelijkheid gegeven te onderzoeken of ik echt werkfit ben. Door open te zijn over wat ik heb meegemaakt en wat dat voor invloed dat heeft (gehad) op mijn functioneren, heb ik geleerd mijn grenzen aan te geven en hulp te vragen. Met als resultaat: een baan met toekomstperspectief.'

Marjolein vult aan: ‘De klantmanagers van de RSD staan dichtbij de klant, luisteren naar het verhaal achter de klant en gaan uit van mogelijkheden. Wij houden rekening met de verplichtingen die horen bij het krijgen en behouden van een uitkering. Daarnaast hebben wij goede contacten met de werkgevers in de Liemers. Ondernemers met het hart op de juiste plek. Zij gunnen mensen een kans om zich te ontplooien. Dat deze kandidaat bij de RSD aan het werk kon, heeft alles te maken met de ruimte en het vertrouwen dat de RSD al haar medewerkers geeft. Er is tijd om te leren, om aan zelfvertrouwen te bouwen. Maar het moet wel van twee kanten komen. Wij vragen openheid om te weten wat er speelt zodat wij er aan kunnen bijdragen om stappen te zetten’, aldus Wendy Vermeulen, afdelingshoofd bij de RSD. ‘Wij willen in gesprek blijven!’

Deze kandidaat is gestart op een werkervaringsplek. Het werken op kantoor was nieuw voor haar. De vraag was of dit bij haar past. Ervaring opdoen is dan de meest voor de hand liggende stap. Jan Berkel is dé man binnen de RSD als het gaat om werkervaringsplekken. ‘Als een werkgever open staat voor het bieden van zo’n kans, dan blijven we dit proces volgen. We laten als RSD niet los. Het vraagt flexibiliteit van de werkgever en ook tijd voor de kandidaat om krediet op te bouwen. Want dat is wat de kandidaat nodig heeft. En als het even iets minder gaat, dan ben ik er voor de werkgever en de kandidaat. Daarnaast kan ik, in overleg met de klantmanager, extra hulp inzetten van bijvoorbeeld de RSD jobcoaches. Zij kijken met de werkgever, de kandidaat en met mij mee wat nodig is om samen tot een succes te komen.’

Binnen het team Receptie & Ondersteuning wordt veel gewerkt met collega’s die in het verleden ook een uitkering ontvingen. In de toekomst wil de RSD dit verder uitbreiden door het opzetten van een traineeship. Wendy: ‘Hierin bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om ervaring op te doen, zodat ze straks door kunnen stromen naar een andere functie of een andere werkgever. Voorop staat dat we ze niet los laten totdat ze echt op eigen benen kunnen staan. Wij geloven in deze aanpak en zien het positieve resultaat. Ook ben ik van mening dat wij als RSD hier een voorbeeldfunctie hebben.’

Werkgever: RSD de Liemers, Wendy Vermeulen
Klantmanagers: Marjolein van der Molen, Astrid Verheijen, Jan Berkel