Onderhoudsbijdrage

Wat is de onderhoudsbijdrage? Wat is het verschil met alimentatie?

Terugbetalen door anderen

Het kan zo zijn dat de RSD een uitkering, die aan u wordt betaald, probeert terug te halen bij een ander.

Dit komt in de volgende gevallen voor:

  • wanneer u getrouwd bent (geweest)
  • wanneer u geregistreerd partner bent of was
  • wanneer u kind(eren) heeft met iemand die uw kind heeft erkend
  • wanneer u geld heeft geschonken en daardoor in bijstandsbehoeftige omstandigheden komt

De uitkering die aan u wordt betaald, proberen wij dan terug te halen bij uw ex-echtgenoot of de vader van uw kinderen. Die is volgens het gemeentelijk beleid voor u 5 jaar onderhoudsplichtig en voor de kinderen tot zij 21 jaar zijn. De hoogte van het te betalen bedrag, wordt berekend aan de hand van de persoonlijke en financiële situatie van de ex-echtgenoot of ouder.

Onderhoudsplicht

Heeft u behoefte aan een bijstandsuitkering door het verbreken van de relatie of echtscheiding? Of is er sprake van een onderhoudsplicht door de ex-partner of vader van uw kinderen? Uw (ex-) echtgenoot/partner is volgens het gemeentelijk beleid voor u 5 jaar onderhoudsplichtig. Voor de kinderen is er een wettelijke onderhoudsplicht tot zij 21 jaar zijn.

Onderhoudsbijdrage

In Nederland bestaat een wettelijke onderhoudsplicht. Iedereen moet voor haar of zijn gezin zorgen. Tot uw gezin behoren uw echtgenoot of echtgenote en uw kinderen tot 21 jaar. Ook uw partner uit een geregistreerd partnerschap valt hier onder. Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente? Dan kan de gemeente de persoon die onderhoudsplichtig is voor u of uw minderjarige kinderen, zoals uw ouders of uw ex-partner uit een eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap, verplichten de bijstand (gedeeltelijk) terug te betalen. Als de gemeente deze verplichting uitvoert, is er sprake van 'verhaal van bijstand'.

De hoogte van het te betalen bedrag, wordt berekend aan de hand van de persoonlijke en financiële situatie van de (ex-)echtgenoot/partner of ouder. Dit noemen we de onderhoudsbijdrage. Op het moment dat het kind 18 jaar wordt, vervalt voor dit kind de onderhoudsbijdrage.

Schenking

Schenkt u geld aan een ander en moet u daardoor een uitkering aanvragen? Wij gaan de aan u betaalde uitkering terughalen bij de persoon die van u de schenking heeft ontvangen. 

Vragen? Bel het team Debiteurenbeheer, telefoon (0316) 279 533.

De onderhoudsbijdrage staat los van de betaling van alimentatie. Het kan zijn dat uw (ex-)echtgenoot/partner geen of een laag bedrag aan alimentatie betaalt, maar wel voldoende inkomen heeft om een hoger bedrag te betalen. In dat geval moet de (ex-)echtgenoot/partner naast de alimentatie ook een onderhoudsbijdrage betalen.

Alimentatie

Ontvangt u van uw ex-echtgenoot/partner alimentatie voor u of voor uw kind(eren)? Het alimentatiebedrag wordt meegeteld als inkomen. Dit inkomen wordt in mindering gebracht op een bijstandsuitkering.

Verschil onderhoudsbijdrage en alimentatie

OnderhoudsbijdrageAlimentatie
Wordt opgelegd door de RSDWordt opgelegd door de rechtbank
Wordt betaald aan de RSDWordt betaald aan de ex-partner of kind
Wanneer niet wordt betaald, onderneemt de RSD actie om de bijdrage alsnog te ontvangenWanneer niet wordt betaald, moet u het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of een deurwaarder inschakelen
De betalingsverplichting stopt als de uitkering wordt beëindigdHet recht op alimentatie blijft bestaan als de uitkering wordt beëindigd

Betaalt uw ex-echtgenoot/partner de alimentatie niet?

Ontvangt u de alimentatie van uw ex-echtgenoot/partner niet, dan moet u dat doorgeven aan de RSD. De RSD brengt de alimentatie dan niet in mindering op uw uitkering. Als u op een later moment het alimentatiebedrag toch ontvangt, moet u dit bedrag afgedragen aan de RSD.

Heeft u het LBIO of een deurwaarder gevraagd om de inning van de alimentatie van u over te nemen? Dan vragen wij u om een machtiging af te geven. Zodra de achterstallige alimentatie alsnog wordt geïnd, wordt deze direct overgemaakt aan de RSD. Machtigt u het LBIO of deurwaarder niet om de achterstallige alimentatie aan de RSD over te maken? Dan moet u zelf de ontvangen achterstallige alimentatie aan de RSD te betalen.