Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Onderhoudsbijdrage

In Nederland bestaat een wettelijke onderhoudsplicht. Iedereen moet voor haar of zijn gezin zorgen. Tot uw gezin behoren uw echtgenoot of echtgenote en uw kinderen tot 21 jaar. Ook uw partner uit een geregistreerd partnerschap valt hier onder. Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente? Dan kan de gemeente de persoon die onderhoudsplichtig is voor u, zoals uw ouders of uw ex-partner uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap, verplichten de bijstand (gedeeltelijk) terug te betalen. Er is dan sprake van 'verhaal van bijstand'.

Vragen? Bel het team Debiteurenbeheer, telefoon (0316) 279 533