help-in-the-house iconFinanciële toelage voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen in Nederland kunnen bij de gemeente leefgeld aanvragen voor voedsel, kleding, persoonlijke uitgaven en wonen. Zij ontvangen leefgeld van de gemeente waar zij ingeschreven staan. De RSD zorgt voor de uitbetaling van deze financiële toelage. U kunt leefgeld aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier is beschikbaar in Nederlands, Engels en Oekraïens.

Aanvragen financiële toelage voor Oekraïense vluchtelingen

Het aanvraagformulier in het Oekraïns kunt u aanvragen. Stuur een mail naar oekraine@rsddeliemers.nl.

Alles over de financiële regeling voor Oekraïense vluchtelingen

Deze regeling is bedoeld voor Oekraïense burgers die door het oorlogsgeweld in hun land naar Nederland zijn gevlucht. Omdat zij geen inkomen hebben, kunnen ze bij de gemeente een financiële toelage aanvragen. We noemen dit ook leefgeld. Met het leefgeld kunt u voedsel, kleding en andere persoonlijke dingen kopen. Als u bij iemand in huis woont, krijgt u ook woongeld.

Om de toelage aan te vragen, moet u ingeschreven staan bij de gemeente waar u in Nederland woont. De gemeente schrijft u in de Basisregistratie Personen (BRP).

Per gezin vult u 1 aanvraagformulier in. Een gezin kan bestaan uit:

 • Gehuwden/samenwonende partners
 • Ongehuwde minderjarige kinderen
 • Minderjarige ongehuwden die bij het gezin horen sinds de vlucht uit Oekraïne (bijvoorbeeld een buurjongen, nichtje enz.)

Vluchtelingen van 18 jaar en ouder vullen persoonlijk een aanvraagformulier in.

Het aanvraagformulier is online beschikbaar in Nederlands en Engels. 
Het heeft onze voorkeur dat u het Nederlandse aanvraagformulier gebruikt.

Hoe werkt de regeling

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, moeten zich zo snel mogelijk inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente.

Vul het aanvraagformulier Financiële toelage voor Oekraïense vluchtelingen in. Zet uw handtekening onder het formulier. Bent u hier met uw partner, dan moet uw partner ook een handtekening zetten.

Lever het formulier in bij RSD de Liemers, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar.

U mag het ingevulde en ondertekende formulier ook scannen en mailen naar oekraine@rsddeliemers.nl

Om de toelage te ontvangen, heeft u een Nederlandse bankrekening nodig. Heeft u geen Nederlandse bankrekening, dan wordt de bijlage gestort op een prepaid pinpas. Met deze pinpas kunt u betalen en geld pinnen bij een geldautomaat.

  Hoogte leefgeld met ingang van 1 februari 2023

  Welk bedrag u krijgt, is afhankelijk van uw woonsituatie.

    1 of 2 personen 3 personen 4 personen of meer
    Volwassene of alleen-staande minder-jarige minder-jarige volwassene minder-jarige volwassene minder-jarige
  Voedsel 215,06 178,36 171,99 142,57 250,45 124,97
  Kleding + persoonlijke uitgaven 56,12 56,12 56,12 56,12 56,12 56,12
  Wonen bij particuliere opvang 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00
  Wonen in gemeentelijke opvang - - - - - -

  Alle inkomsten uit werk of andere uitkering worden in mindering gebracht op de financiële toelage van het gezin.

  Voorbeeld 1

  Moeder met 2 kinderen van 18 en 19 jaar verblijven in de gemeentelijke opvang. 
  Er is geen sprake van een gezinssituatie omdat beide kinderen meerderjarig zijn. 
  Alle 3 hebben zij per maand, per persoon, vanaf 1-2-2023, recht op:

  Voedsel 215,06
  Kleding + persoonlijke uitgaven 56,12
  Totaal 271,18

  Voorbeeld 2

  Vader en moeder en 2 minderjarige kinderen verblijven in de gemeentelijke opvang (4 persoons gezin).
  Vader en moeder hebben per maand, per persoon, vanaf 1-2-2023, recht op:

  Voedsel 150,45
  Kleding + persoonlijke uitgaven 56,12
  Totaal 206,57

  De 2 minderjarige kinderen hebben per maand, per persoon, vanaf 1-2-2023, recht op:

  Voedsel 124,97
  Kleding + persoonlijke uitgaven 56,12
  Totaal 181,09

   

  In totaal heeft dit gezin recht op 2 x € 206,57 en 2 x € 181,09 = totaal € 775,32.

  Voorbeeld 3

  Moeder en minderjarig kind verblijven in de particuliere opvang (2 persoons gezin). 
  Moeder heeft per maand, vanaf 1-2-2023 recht op:

  Voedsel 215,06
  Kleding + persoonlijke uitgaven 56,12
  Wonen 93,00
  Totaal 364,18

  Het minderjarige kind heeft per maand, vanaf 1-2-2023, recht op:

  Voedsel 178,36
  Kleding + persoonlijke uitgaven 56,12
  Wonen 93,00
  Totaal 327,48

  In totaal heeft dit gezin recht op € 364,18 en € 327,48 = totaal € 691,66.

  Heeft u andere vragen over deze regeling? Neem contact op met RSD de Liemers, telefoon (0316) 279 533. Geef aan dat u informatie wilt over de regeling voor Oekraïense vluchtelingen. Of mail uw vraag naar oekraine@rsddeliemers.nl.

   

  Heeft u betaald werk gevonden?

  Oekraïense burgers mogen in Nederland werken in loondienst. Hiervoor ontvangt u inkomsten. Deze inkomsten worden verrekend met het leefgeld.

  Heeft u betaald werk gevonden in Nederland? Dan moet u dit bij RSD de Liemers melden.

  • Stuur een mail naar oekraine@rsddeliemers.nl
  • Vermeld in de mail
   -              de naam van uw werkgever
   -              het aantal uur dat u werkt
   -              wanneer u bent begonnen met werken
  • Als het kan, lever dan ook de arbeidsovereenkomst en een loonstrook in

  Inkomsten uit werk en leefgeld

  • Als iemand ouder dan 18 jaar werk heeft, vervalt de volledige toelage voor het hele gezin.
  • Als iemand jonger dan 18 jaar werk heeft, vervalt alleen de toelage voor deze persoon. Het maakt niet uit hoe hoog de inkomsten zijn. 

  Als de inkomsten lager zijn dan het leefgeld, kan het zijn dat er toch nog een bedrag wordt aangevuld. U levert dan de loonstrook in bij de RSD. Wij betalen het verschil tussen de toelage en het nettoloon achteraf uit. 

   

  Meenemen bij de aanvraag

  Wilt u de Financiële toelage voor Oekraïense vluchtelingen aanvragen? Dan heeft u de volgende bewijsstukken nodig. Deze bewijsstukken moet u samen met aanvraagformulier inleveren.

  • Een kopie van alle identiteitsbewijzen van de personen die tot de leefeenheid behoren.
  • Een kopie van de betaalpas van de Nederlandse bankrekening. Op deze Nederlandse bankrekening wordt de financiële toelage overgemaakt.

  Tijdelijk verblijf of vakantie buiten de opvang of gemeente

  Per jaar mag u maximaal 28 dagen aaneengesloten buiten de opvang of gemeente verblijven. U houdt dan recht op het leefgeld. U moet wel aan de RSD laten weten dat u buiten de opvang of gemeente bent. Bent u langer dan 28 dagen buiten de opvang of gemeente, dan heeft u geen recht meer op leefgeld.

  U kunt dit verblijf melden door een mail te sturen naar oekraine@rsddeliemers.nl. Zet in de mail wanneer u weg gaat en wanneer u weer terug bent.