Financiële toelage voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen in Nederland kunnen bij de gemeente leefgeld aanvragen voor voedsel, kleding, persoonlijke uitgaven en wonen. Zij ontvangen leefgeld van de gemeente waar zij ingeschreven staan. De RSD zorgt voor de uitbetaling van deze financiële toelage. U kunt leefgeld aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier is beschikbaar in Nederlands, Engels en Oekraïens. Zijn er wijzigingen in uw (gezins)situatie? Vul dan het wijzigingsformulier in.

Aanvragen financiële toelage voor Oekraïense vluchtelingen

Het aanvraagformulier in het Oekraïns kunt u aanvragen. Stuur een mail naar oekraine@rsddeliemers.nl.

Alles over de financiële regeling voor Oekraïense vluchtelingen

Deze regeling is bedoeld voor Oekraïense burgers die door het oorlogsgeweld in hun land naar Nederland zijn gevlucht. Omdat zij geen inkomen hebben, kunnen ze bij de gemeente een financiële toelage aanvragen. We noemen dit ook leefgeld. Met het leefgeld kunt u voedsel, kleding en andere persoonlijke dingen kopen. Als u bij iemand in huis woont, krijgt u ook woongeld.

Om de toelage aan te vragen, moet u ingeschreven staan bij de gemeente waar u in Nederland woont. De gemeente schrijft u in de Basisregistratie Personen (BRP).

Per gezin vult u 1 aanvraagformulier in. Een gezin kan bestaan uit:

 • Gehuwden/samenwonende partners
 • Ongehuwde minderjarige kinderen
 • Minderjarige ongehuwden die bij het gezin horen sinds de vlucht uit Oekraïne (bijvoorbeeld een buurjongen, nichtje enz.)

Vluchtelingen van 18 jaar en ouder vullen persoonlijk een aanvraagformulier in.

Het aanvraagformulier is online beschikbaar in Nederlands en Engels. 
Het heeft onze voorkeur dat u het Nederlandse aanvraagformulier gebruikt.

Hoe werkt de regeling

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, moeten zich zo snel mogelijk inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente.

Vul het aanvraagformulier Financiële toelage voor Oekraïense vluchtelingen in. Zet uw handtekening onder het formulier. Bent u hier met uw partner, dan moet uw partner ook een handtekening zetten.

Lever het formulier in bij RSD de Liemers, Kerkstraat 27d, 6901 AA Zevenaar.

U mag het ingevulde en ondertekende formulier ook scannen en mailen naar oekraine@rsddeliemers.nl

Om de toelage te ontvangen, heeft u een Nederlandse bankrekening nodig. Heeft u geen Nederlandse bankrekening, dan wordt de bijlage gestort op een prepaid pinpas. Met deze pinpas kunt u betalen en geld pinnen bij een geldautomaat.

Meenemen bij de aanvraag

Wilt u de Financiële toelage voor Oekraïense vluchtelingen aanvragen? Dan heeft u de volgende bewijsstukken nodig. Deze bewijsstukken moet u samen met aanvraagformulier inleveren.

 • Een kopie van alle identiteitsbewijzen van de personen die tot de leefeenheid behoren.
 • Een kopie van de betaalpas van de Nederlandse bankrekening. Op deze Nederlandse bankrekening wordt de financiële toelage overgemaakt.

Hoogte leefgeld met ingang van 1 oktober 2023

Welk bedrag u krijgt, is afhankelijk van uw woonsituatie.

1 of 2 personen in een leefeenheid
Volwassenen of
alleenstaande minderjarige
Minderjarige
Voedsel242,48200,65
Kleding +
persoonlijke uitgaven
60,7160,71
Wonen bij
particuliere opvang
80,9180,91
Wonen in
gemeentelijke opvang 
--
3 personen in een leefeenheid
Volwassenen of
alleenstaande minderjarige
Minderjarige
Voedsel193,98160,64
Kleding +
persoonlijke uitgaven
60,7160,71
Wonen bij
particuliere opvang
80,9180,91
Wonen in
gemeentelijke opvang 
--

4 personen of meer in een leefeenheid
Volwassenen of
alleenstaande minderjarige
Minderjarige
Voedsel169,74140,34
Kleding +
persoonlijke uitgaven
60,7160,71
Wonen bij
particuliere opvang
80,9180,91
Wonen in
gemeentelijke opvang 
--

Alle inkomsten uit werk of andere uitkering worden in mindering gebracht op de financiële toelage van het gezin.

Voorbeeld 1

Moeder met 2 kinderen van 18 en 19 jaar verblijven in de gemeentelijke opvang. 
Er is geen sprake van een gezinssituatie omdat beide kinderen meerderjarig zijn. 
Alle 3 hebben zij per maand, per persoon, vanaf 1-10-2023, recht op:

Voedsel242,48
Kleding + persoonlijke uitgaven60,71
Totaal303,19

Voorbeeld 2

Vader en moeder en 2 minderjarige kinderen verblijven in de gemeentelijke opvang (4 persoons gezin).
Vader en moeder hebben per maand, per persoon, vanaf 1-10-2023, recht op:

Voedsel169,74
Kleding + persoonlijke uitgaven60,71
Totaal230,45

De 2 minderjarige kinderen hebben per maand, per persoon, vanaf 1-10-2023, recht op:

Voedsel140,34
Kleding + persoonlijke uitgaven60,71
Totaal201,05

In totaal heeft dit gezin recht op 2 x € 231,45 en 2 x € 201,05 = totaal € 863,45.

Voorbeeld 3

Moeder en minderjarig kind verblijven in de particuliere opvang (2 persoons gezin). 
Moeder heeft per maand, vanaf 1-10-2023 recht op:

Voedsel242,48
Kleding + persoonlijke uitgaven60,71
Wonen80,91
Totaal384,10

Het minderjarige kind heeft per maand, vanaf 1-2-2023, recht op:

Voedsel200,65
Kleding + persoonlijke uitgaven60,71
Wonen80,91
Totaal342,27

In totaal heeft dit gezin recht op € 396,19 en € 354,39 = totaal € 726,37.

Heeft u andere vragen over deze regeling? Neem contact op met RSD de Liemers, telefoon (0316) 279 533. Geef aan dat u informatie wilt over de regeling voor Oekraïense vluchtelingen. Of mail uw vraag naar oekraine@rsddeliemers.nl.

Heeft u betaald werk gevonden?

Oekraïense burgers mogen in Nederland werken in loondienst. Hiervoor ontvangt u inkomsten.

Heeft u, of 1 van uw gezinsleden, betaald werk gevonden in Nederland? Dan moet u dit bij RSD de Liemers melden.

 • Stuur het wijzigingsformulier naar ua@rsddeliemers.nl
 • Vermeld op het wijzigingsformulier
  -              de naam van uw werkgever
  -              wanneer u bent begonnen met werken
 • Lever dan ook de arbeidsovereenkomst of een loonstrook in

Inkomsten uit werk en leefgeld

 • Als iemand ouder dan 18 jaar werk heeft, vervalt het volledige leefgeld voor het hele gezin.
 • Als iemand jonger dan 18 jaar werk heeft, vervalt alleen het leefgeld voor deze persoon. Het maakt niet uit hoe hoog de inkomsten zijn. 

Als peildatum nemen wij de 1e van de maand.

 • Werkt u op de 1e van de maand?
  Dan heeft u die maand geen recht op leefgeld.
 • Gaat u in de loop van de maand werken?
  Dan heeft u vanaf de 1e van de eerstvolgende maand geen recht meer op leefgeld.

Voorbeelden

 • U gaat werken op 1 april 2023.
  U heeft vanaf 1 april 2023 geen recht meer op leefgeld.
 • U gaat werken op 2 april 2023.
  Met ingang van 1 mei 2023 heeft u geen recht meer op leefgeld.

Als de inkomsten lager zijn dan het leefgeld, kan het zijn dat er toch nog een bedrag wordt aangevuld. Mail dan de loonstrook naar ua@rsddeliemers.nl. Wij betalen het verschil tussen de toelage en het nettoloon achteraf uit. 

Wijzigingen in uw situatie

Zijn er wijzigingen in uw situatie? Dan moet u die direct doorgeven aan de RSD. Denk daarbij aan:

 • Verhuizing
 • Terugkeer naar Oekraïne
 • Vertrek van 1 of meer personen van uw gezin/leefeenheid
 • Komst van 1 of meer personen naar uw gezin/leefeenheid
 • Als een persoon van uw gezin/leefeenheid 18 jaar wordt
 • U of een gezinslid gaat aan het werk

Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van uw leefgeld.

Tijdelijk verblijf of vakantie buiten de opvang of gemeente

Per jaar mag u maximaal 28 dagen aaneengesloten buiten de opvang of gemeente verblijven. U houdt dan recht op het leefgeld. U moet wel aan de RSD laten weten dat u buiten de opvang of gemeente bent. Bent u langer dan 28 dagen buiten de opvang of gemeente, dan heeft u geen recht meer op leefgeld.

U kunt dit verblijf melden door een mail te sturen naar oekraine@rsddeliemers.nl. Zet in de mail wanneer u weg gaat en wanneer u weer terug bent.