Financiële toelage voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen in Nederland kunnen bij de gemeente leefgeld aanvragen voor voedsel, kleding, persoonlijke uitgaven en wonen. Zij ontvangen leefgeld van de gemeente waar zij ingeschreven staan. De RSD zorgt voor de uitbetaling van deze financiële toelage. U kunt leefgeld aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier is beschikbaar in Nederlands, Engels en Oekraïens.

Aanvragen financiële toelage voor Oekraïense vluchtelingen

Het aanvraagformulier in het Oekraïns kunt u aanvragen. Stuur een mail naar oekraine@rsddeliemers.nl.

Alles over de financiële regeling voor Oekraïense vluchtelingen

Deze regeling is bedoeld voor Oekraïense burgers die door het oorlogsgeweld in hun land naar Nederland zijn gevlucht. Omdat zij geen inkomen hebben, kunnen ze bij de gemeente een financiële toelage aanvragen. We noemen dit ook leefgeld. Met het leefgeld kunt u voedsel, kleding en andere persoonlijke dingen kopen. Als u bij iemand in huis woont, krijgt u ook woongeld.

Om de toelage aan te vragen, moet u ingeschreven staan bij de gemeente waar u in Nederland woont. De gemeente schrijft u in de Basisregistratie Personen (BRP).

Families, met kinderen van 0 tot en met 17 jaar, die op hetzelfde adres wonen, noemen wij een leefeenheid. Per leefeenheid vult u 1 aanvraagformulier in.
Vluchtelingen van 18 jaar en ouder vullen persoonlijk een aanvraagformulier in.

Het aanvraagformulier is online beschikbaar in Nederlands en Engels. 
Het heeft onze voorkeur dat u het Nederlandse aanvraagformulier gebruikt.

Oekraïense burgers mogen in Nederland werken in loondienst. Hiervoor ontvangt u inkomsten. Deze inkomsten worden verrekend met het leefgeld.

Hoe werkt de regeling

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, moeten zich zo snel mogelijk inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente.

Vul het aanvraagformulier Financiële toelage voor Oekraïense vluchtelingen in. Zet uw handtekening onder het formulier. Bent u hier met uw partner, dan moet uw partner ook een handtekening zetten.

Lever het formulier in bij RSD de Liemers, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar.

U mag het ingevulde en ondertekende formulier ook scannen en mailen naar oekraine@rsddeliemers.nl

Om de toelage te ontvangen, heeft u een Nederlandse bankrekening nodig. Heeft u geen Nederlandse bankrekening, dan wordt de bijlage gestort op een prepaid pinpas. Met deze pinpas kunt u betalen en geld pinnen bij een geldautomaat.

Heeft u betaald werk gevonden in Nederland? Dan moet u dit bij RSD de Liemers melden.

 • Stuur een mail naar oekraine@rsddeliemers.nl
 • Vermeld in de mail
  -              de naam van uw werkgever
  -              het aantal uur dat u werkt
  -              wanneer u bent begonnen met werken
 • Als het kan, lever dan ook de arbeidsovereenkomst en een loonstrook in

Hoogte leefgeld

Welk bedrag u krijgt, is afhankelijk van uw woonsituatie.

Bij particuliere opvang
  Per persoon, per maand
Eten en drinken (voedsel) € 205
Kleding en andere persoonlijke uitgaven € 55
Woongeld voor volwassenen* € 215
Woongeld voor minderjarigen* € 55

*) per gastgezin bedraagt het woongeld maximaal € 540.

Bij gemeentelijke opvang
  Per persoon, per maand
Eten en drinken (voedsel)
als u zelf het voedsel moet kopen


€ 205

Kleding en andere persoonlijke uitgaven € 55

Alle inkomsten uit werk of andere uitkering worden in mindering gebracht op de financiële toelage van de leefeenheid.

Heeft u andere vragen over deze regeling? Neem contact op met RSD de Liemers, telefoon (0316) 279 533. Geef aan dat u informatie wilt over de regeling voor Oekraïense vluchtelingen. Of mail uw vraag naar oekraine@rsddeliemers.nl.

Meenemen bij de aanvraag

Wilt u de Financiële toelage voor Oekraïense vluchtelingen aanvragen? Dan heeft u de volgende bewijsstukken nodig. Deze bewijsstukken moet u samen met aanvraagformulier inleveren.

 • Een kopie van alle identiteitsbewijzen van de personen die tot de leefeenheid behoren.
 • Een kopie van de betaalpas van de Nederlandse bankrekening. Op deze Nederlandse bankrekening wordt de financiële toelage overgemaakt.