Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen, en kleine ondernemers, kunnen ook in 2023 een energietoeslag krijgen van de overheid.

Wat is de energietoeslag?

Dit is een éénmalige bijdrage van de overheid om de gestegen energiekosten te kunnen betalen. Ook voor 2023 biedt de Rijksoverheid de mogelijkheid voor een energietoeslag. 

Elke gemeente biedt op eigen wijze ondersteuning aan inwoners die problemen hebben met het betalen van de energiekosten. Op de website van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar leest u wat uw gemeente voor u kan doen. 

Voor wie?

Huishoudens met een laag inkomen kunnen een eenmalige energietoeslag van de overheid krijgen. 

Huishoudens die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen, krijgen de toeslag voor 15 december automatisch op hun rekening.
Huishoudens die denken ook recht te hebben op  de energietoeslag, kunnen na 15 december 2023 een aanvraag doen bij hun woongemeente.

Kleine ondernemers kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de gestegen energiekosten. 

Aanvragen bij de gemeente

Heeft u vragen over de energietoeslag of heeft u problemen door de hoge energiekosten? Neem dan contact op met de gemeente waarin u woont. 

Aanvragen en meer informatie over de energietoeslag 

Gemeente Duivenexterne-link-icoon
Gemeente Westervoortexterne-link-icoon
Gemeente Zevenaarexterne-link-icoon