Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Eindejaars aandachtspunten voor Tozo-ontvangers

Had u een Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3 uitkering levensonderhoud? Bij het afsluiten van het (boek)jaar, en uw administratie, wijzen wij u op een aantal punten die hierbij van belang zijn.

Controle

Uw gemeente kan controleren of u recht had op de Tozo. Indien nodig vraagt de RSD aanvullende bewijsstukken op over bijvoorbeeld het urencriterium of uw inkomen of dat van uw partner. Lever deze bewijsstukken op tijd aan.

Financiële aandachtspunten

Was u of u partner (deels) werknemer en ontvangt u beloningen zoals eindejaarsuitkering, een 13e maand, een winstdelingsregeling of een bonus? 
Geef dit, net als overige wijzigingen in uw inkomen, op bij de RSD als inkomen. Het extra inkomen wordt toegerekend aan de maanden waarop het betrekking heeft en is daarmee van invloed op het inkomen in die maanden. Dit wordt verrekend met uw uitkering.

Moet u een Tozo-uitkering terugbetalen?

Doe dit dan zoveel mogelijk dit jaar en voorkom extra kosten.
Wanneer u (een deel van) uw Tozo-uitkering terug moet betalen in 2020 en dat lukt niet volledig voor 1 januari 2021, dan kan de RSD het bedrag dat u moet terugbetalen verhogen met een bedrag voor loonbelasting en premies volksverzekeringen. Deze extra kosten kunt u mogelijk terugkrijgen via uw belastingaangifte. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Belastingaangifte

Doe in 2021 aangifte inkomensbelasting en geef daarbij uw Tozo-uitkering als inkomen op.
Bij de aangifte inkomstenbelasting 2020 moet u uw Tozo-uitkering over 2020 als inkomen opgeven.
Ontvangen Tozo-uitkering in 2021 moet u opgeven als inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2021.

Meer informatie hierover leest u op de pagina Toelichting fiscale jaaropgave voor Tozo-ontvangers.

Heeft u of uw partner inkomen uit loondienst of uitkering tijdens de periode dat u een Tozo-uitkering ontvangt?

Let op: U heeft dit jaar mogelijk te weinig belasting betaald. Daarom moet u mogelijk volgend jaar bij de aangifte extra inkomstenbelasting betalen. Zet hier, zodra het kan, geld voor apart. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid onder het kopje Tozo-uitkering en een partner?

Geef wijzigingen door

Is uw situatie of die van uw partner sinds het aanvragen van de Tozo gewijzigd?
Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de RSD. Denk hierbij naast veranderingen in uw netto-inkomen ook aan uw huishoudsamenstelling, verhuizing of het stoppen met uw onderneming. U kunt hiervoor het Tozo-wijzigingsformulier gebruiken. 

Meer informatie

Kijk meer voor informatie op de website van de Rijksoverheid of bel 0800-1351.