Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP)

Bent u inburgeraar en heeft u een brief van DUO ontvangen over de Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP)? Hieronder leggen we uit welke stappen u moet zetten.
Als u een afspraak maakt met de RSD, geef dan aan dat het gaat om ELIP.

Ondersteuning bij Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP)

Deze regeling gaat over het einde van de looptijd van uw inburgeringsplicht. In deze brief verwijst DUO u naar RSD de Liemers. Wij helpen u om de juiste stappen te zetten om verder in te burgeren of uw inburgeringstraject af te ronden.

Wat doet DUO?

DUO is de instantie die de termijnen van de ELIP-regeling oplegt, bewaakt en de lening verstrekt. Zij leggen ook vast of de inburgeraar zijn examens doet en behaalt. DUO stuurt, op verzoek van de gemeente, de inburgeringsplichtige een brief over de ELIP-regeling. In deze brief wijst DUO u er op dat u zich kunt melden voor hulp bij de RSD. De RSD helpt u om het inburgeringstraject op tijd af te ronden. De hulp die de RSD biedt, is niet verplicht.

Ondersteuning door de RSD

RSD de Liemers voert de ELIP regeling uit voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.

Wij helpen inburgeringsplichtigen die

 • bijna aan het einde van de looptijd van hun inburgeringsplicht of
 • aan het einde van hun lening zijn gekomen

Zij hebben hun inburgeringsexamens nog niet (volledig) gehaald.

U kunt hulp vragen bij de RSD door een afspraak te makenexterne-link-icoon. Wij nodigen u uit voor een gesprek.

In dit gesprek bespreken we het volgende:

 • Hoe ver staat het met inburgeren? Wat is heeft u wel gehaald en wat nog niet?
 • Wat zijn de redenen waarom het nog niet gelukt is?
 • Wat is nodig om wel te slagen?

Daarna gaat de RSD u helpen stappen te zetten om het inburgeringsexamen wel te halen.

Ook als u geen uitkering van de RSD ontvangt, kan de RSD u helpen.

Ontvangt u wel een uitkering van de RSD, dan kan het zijn dat u een andere klantmanager krijgt.

Wanneer bent u een ELIP-inburgeraar?

Een inburgeraar is een ELIP-inburgeraar als:

 1. hij € 7.500 van de lening heeft uitgegeven én
  in de laatste 12 maanden van zijn inburgeringstermijn zit

OF

 1. hij € 9.500 van de lening heeft uitgegeven
  ongeacht de vorderingen in de inburgeringstermijn