Important message

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte moeten veel bedrijven hun deuren tijdelijk sluiten. Komt u door het wegvallen van omzet in de financiële problemen? RSD de Liemers kan u helpen met een Tozo-3 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. Op deze website kunt u lezen of u in aanmerking komt.
Heeft u een brief van de RSD ontvangen over het terugbetaling van aflossing en rente voor uw Tozo-lening bedrijfskapitaal? Per 17 december is de terugbetaling uitgesteld tot 1 juli 2021. Lees meer over deze uitstelregeling.

Cliëntenraad RSD de Liemers

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan RSD de Liemers over de uitvoering en beleid van de Participatiewet, Bbz, IOAW en IOAZ. Door onafhankelijk advies te geven behartigt zij de belangen van de uitkeringsgerechtigden.

Voor vragen of opmerkingen:

  • e-mail: wimtekampe@hetnet.nl
  • brief: RSD de Liemers
    t.a.v. de cliëntenraad
    Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar

Goed om te weten

De RSD voegt het advies toe aan alle beleidswijzigingen en verordeningen die voorgelegd worden aan de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders.

De cliëntenraad voor de uitkeringsgerechtigden bestaat uit leden uit de drie Liemerse gemeenten, met een onafhankelijke voorzitter.

Overzicht leden cliëntenraad
Naam Functie Woongemeente
Dhr. H. van Bussel voorzitter Zevenaar
Dhr. W. Tekampe lid Duiven
Mw. G van de Sluijs-Uffing lid Westervoort
Mw. N. van der Zouwen lid Westervoort
Mw. P. Brattinga lid Zevenaar
Mw. A. Snoeijen lid Zevenaar
Dhr. M. Geerdinck lid Zevenaar
Mw. L. Bosma lid Zevenaar
Dhr. P. Ravesloot lid Zevenaar
Mv. R. van Beukering lid Westervoort
Mv. L. Meijer lid Zevenaar
Mw. C. van Aggelen contactpersoon RSD n.v.t.
Dhr. R. van Vuure plv. contactpersoon RSD n.v.t.