Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Cliëntenraad RSD de Liemers

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan RSD de Liemers over de uitvoering en beleid van de Participatiewet, Bbz, IOAW en IOAZ. Door onafhankelijk advies te geven behartigt zij de belangen van de uitkeringsgerechtigden.

Voor vragen of opmerkingen:

  • e-mail: wimtekampe@hetnet.nl
  • brief: RSD de Liemers
    t.a.v. de cliëntenraad
    Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar

Goed om te weten

De RSD voegt het advies toe aan alle beleidswijzigingen en verordeningen die voorgelegd worden aan de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders.

De cliëntenraad voor de uitkeringsgerechtigden bestaat uit leden uit de drie Liemerse gemeenten, met een onafhankelijke voorzitter.

Overzicht leden cliëntenraad
Naam Functie Woongemeente
Dhr. H. van Bussel voorzitter Zevenaar
Dhr. W. Tekampe lid Duiven
Mw. G van de Sluijs-Uffing lid Westervoort
Mw. N. van der Zouwen lid Westervoort
Mw. P. Brattinga lid Zevenaar
Mw. A. Snoeijen lid Zevenaar
Dhr. M. Geerdinck lid Zevenaar
Mw. L. Bosma lid Zevenaar
Dhr. P. Ravesloot lid Zevenaar
Mv. R. van Beukering lid Westervoort
Mv. L. Meijer lid Zevenaar
Mw. C. van Aggelen contactpersoon RSD n.v.t.
Dhr. R. van Vuure plv. contactpersoon RSD n.v.t.