Important message

Door de aangepaste coronamaatregelen zijn de RSD-balies op maandag t/m vrijdag alleen in de ochtend geopend van 08.30 – 12.30 uur. De RSD is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.30 uur. U kunt ook een mail sturen naar info@rsddeliemers.nl.

Bijstandsfraude

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u verschillende zaken op tijd bij RSD de Liemers melden. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen, gaat werken of dure spullen krijgt. Doet u dat niet? Dan pleegt u fraude. U krijgt dan een boete. En verder: Wat kunt u doen als u een vermoeden heeft dat iemand fraudeert?

Bijstandsfraude voorkomen: wijzigingen doorgeven

Een bijstandsuitkering is een uitkering die uw eigen inkomsten aanvult tot een bepaald bedrag. Dit is een normbedrag dat voor uw persoonlijke situatie geldt om rond te kunnen komen. Verandert uw situatie? Dan moet u dat direct doorgeven. Soms overtreden mensen de regels, zonder dat ze het zelf weten. Let dus goed op bij een van de volgende situaties. Zo voorkomt u een hoop problemen.

 • Meld de wijziging bij de RSD via het mutatieformulier uit uw klantenmap. Ook als u twijfelt.
 • Of vraag om een mutatieformulier bij de RSD, telefoon (0316) 279 533.

Uw woon-/ leefsituatie verandert

Bent u alleenstaand, of woont u samen? De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie. Daarom is het van belang direct contact op te nemen als uw situatie verandert.

 • Kinderen
  Als uw kinderen 18 jaar worden kan uw uitkering lager uitvallen. Staan uw kinderen bij u ingeschreven, maar wonen niet bij u, dan kan zijn dat u zelfs helemaal geen recht meer heeft op een uitkering.
 • Woonadres
  U heeft een woonadres opgegeven maar u woont daar niet of niet meer. Zorg dat deze verandering direct gemeld wordt om te voorkomen dat u te veel uitkering gaat ontvangen en dit moet terugbetalen.
 • Klussen
  Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe een dagje voor een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen van de buurvrouw? En krijgt u daar geld voor? Dan verdient u bij.
 • Opleiding
  U ontvangt een uitkering en u gaat een opleiding volgen.
 • Bezit
  U heeft geld of dure spullen. Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan mogen uw bezittingen niet meer waard zijn dan een bepaald bedrag. Denk hierbij aan spaargeld, een erfenis, een auto, sieraden of een huis, grond of vermogen in het buitenland. Voor het bezit van een eigen woning gelden aparte regels.

Controle

U neemt een groot risico als u veranderingen in uw situatie niet doorgeeft. Fraude komt namelijk vaak aan het licht. Dat komt doordat uw gegevens van de gemeente aan die van de belastingdienst, sociale verzekeringsbank en andere organisaties gekoppeld zijn. De RSD controleert deze gegevens geregeld.

Straf bij uitkeringsfraude

Als u verkeerde of geen informatie geeft is dat fraude en krijgt u een boete. U moet het geld dat u te veel hebt ontvangen volledig terugbetalen. De boete is maximaal 100% van het fraudebedrag. Heeft u fraude gepleegd van meer dan € 50.000, dan doen wij aangifte bij de officier van justitie. U kunt dan een oproep verwachten om te verschijnen voor de strafrechter.

Bijstandsfraude melden

Heeft u een vermoeden dat iemand in uw omgeving fraudeert? Dan kunt u dit melden.

Bijstandsfraude melden

U kunt ook bellen naar RSD de Liemers, telefoon (0316) 279 533. Vraag naar het team handhaving.