Betaaldata uitkering en inkomsten doorgeven

Betaaldata

Maand Op de rekening
januari vrijdag 1 februari 2019
februari vrijdag 1 maart 2019
maart dinsdag 2 april 2019
april vrijdag 3 mei 2019
mei maandag 3 juni 2019
juni dinsdag 2 juli 2019
juli vrijdag 2 augustus 2019
augustus dinsdag 3 september 2019
september woensdag 2 oktober 2019
oktober vrijdag 1 november 2019
november vrijdag 29 november 2019
december dinsdag 31 december 2019
vakantiegeld vrijdag 14 juni 2019

Als er beslag is gelegd op uw uitkering, wordt het vakantiegeld niet overgemaakt maar doorbetaald aan de beslaglegger. Als er andere bijzonderheden zijn, moet de uitbetaling van het vakantiegeld nader worden onderzocht. De betaling zal dan later plaatsvinden.

Cliënten met inkomsten uit arbeid dienen eerst een inkomstenformulier in te leveren voordat er tot uitbetaling kan worden overgegaan. Pas als alle bewijsstukken van het inkomen kunnen worden bijgevoegd mag het inkomstenformulier worden ingeleverd.

Met ingang van 1 januari 2019 geldt voor cliënten met 4-weken loon dat ze het inkomstenformulier kunnen inleveren met bewijsstukken van het inkomen direct na afloop van de afgelopen 4-wekelijkse periode. De inkomsten worden niet meer fictief in mindering gebracht op de uitkering. Alleen de daadwerkelijk ontvangen inkomsten worden gekort op de uit kering. Dit betekent dat er bij het inkomstenformulier in december 2019 twee loonstroken moeten worden bijgevoegd. Te weten periode 12 (week 45 t/m 48) en periode 13 (week 49 t/m 52). Is het niet mogelijk om deze twee perioden in december 2019 in mindering te brengen op uw uitkering, dan zal het restant worden verrekend in de maand(en) erna.

Voorbeeld: inkomstenformulier januari 2019 met loonstrook periode 1-2019 (week 1 t/m 4), inkomstenformulier februari 2019 met loonstrook periode 2-2019 (week 5 t/m 8) etc. Vanaf 1 januari 2019 wordt alleen de ingeleverde periode in mindering  gebracht op uw uitkering. Er wordt niet meer fictief gekort maar alleen de werkelijk ontvangen inkomsten. Dit betekent dat er bij het inkomstenformulier in december 2019 twee loonstroken moeten worden bijgevoegd, periode 12-2019 (week 45 t/m 48) en periode 13-2019 (week 49 t/m 52). Is het niet mogelijk om deze twee perioden in december 2019 in mindering te brengen op uw uitkering dan zal het restant worden verrekend in de maand(en) erna.

Inleveren inkomstenformulier

Vul de formulieren volledig in. Wanneer u een e-formulier invult, dan is de Digid uw handtekening.
Wanneer u het papieren formulier invult, schrijf dan de datum en uw handtekening op de formulieren. 
Bent u gehuwd of samenwonend? Dan is de handtekening van uw partner ook nodig. In dit geval kunt u nog geen gebruik maken van het e-formulier.
Als de formulieren niet volledig zijn ingevuld,  wordt uw uitkering niet betaalbaar gesteld. U krijgt dan de gelegenheid dit aan te vullen.  Pas daarna wordt de uitkering betaald.

Hoe levert u het inkomstenformulier in?

U levert uw inkomstenformulier in als alle bewijsstukken van inkomen kunnen worden bijgevoegd. Dit kan op verschillende manieren:

  • Uploaden bij het e-formulier.
  • Deponeren in de RSD-brievenbus, Kerkstraat 27, Zevenaar.
  • Het inkomensformulier en de bewijsstukken scannen en mailen aan ua@rsddeliemers.nl.
  • Persoonlijk inleveren bij de receptie tussen 9.00 en 17.00 uur.
  • Inleveren (persoonlijk/brievenbus) bij het gemeentehuis in uw woonplaats. Houdt u er wel rekening mee dat dit mogelijk vertraging kan oplopen.

Urenverantwoording als u heeft gewerkt

Heeft u gewerkt? Vul dan ook het urenverantwoordingsformulier in. Op dit formulier vermeldt u welke data, tijdstippen en het aantal uren u en/of uw partner heeft/hebben gewerkt. Daarnaast moet u opgeven wat de inkomsten zijn geweest en ondertekent u (en eventueel uw partner) het urenverantwoordingsformulier. Dit formulier is verwerkt in het e-formulier. Wanneer u een papieren versie invult, moet u het urenverantwoordingsformulier, samen met het inkomstenformulier en de bewijsstukken van de inkomsten, inleveren bij de RSD.