Important message

Door de aangepaste coronamaatregelen zijn de RSD-balies op maandag t/m vrijdag alleen in de ochtend geopend van 08.30 – 12.30 uur. De RSD is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 12.30 uur. U kunt ook een mail sturen naar info@rsddeliemers.nl.

Betaaldata uitkering en inkomsten doorgeven

Betaaldata

Overzicht betaaldata
Maand Op de rekening
december 2020 donderdag 31 december 2020
januari maandag 1 februari 2021
februari maandag 1 maart 2021
maart donderdag 1 april 2021
april vrijdag 30 april 2021
mei dinsdag 1 juni 2021
juni donderdag 1 juli 2021
juli vrijdag 30 juli 2021
augustus woensdag 1 september 2021
september vrijdag 1 oktober 2021
oktober maandag 1 november 2021
november woensdag 1 december 2021
december vrijdag 31 december 2021
   
vakantiegeld dinsdag 15 juni 2021

Als er beslag is gelegd op uw uitkering wordt het vakantiegeld niet overgemaakt maar doorbetaald aan de beslaglegger. Als er andere bijzonderheden zijn, moet de uitbetaling van het vakantiegeld nader worden onderzocht. De betaling van het vakantiegeld zal dan later plaatsvinden.

Cliënten met inkomsten uit arbeid dienen eerst een inkomstenformulier in te leveren voordat er tot uitbetaling kan worden overgegaan. Pas als de bewijsstukken van inkomen kunnen worden bijgevoegd mag het inkomstenformulier worden ingeleverd. Cliënten met 4-weken loon dienen het inkomstenformulier in te leveren met bewijsstuk van inkomen van de afgelopen 4-wekelijkse periode.

Voorbeeld: inkomstenformulier januari 2021 met loonstrook periode 1-2021 (week 1 t/m 4), inkomstenformulier februari 2021 met loonstrook periode 2-2021 (week 5 t/m 8) etc. Alleen de ingeleverde periode wordt in mindering gebracht op uw uitkering. 

Er wordt niet meer fictief gekort maar alleen de werkelijk ontvangen inkomsten. Dit betekent dat er bij het inkomstenformulier in december 2021 twee loonstroken moeten worden bijgevoegd, periode 12-2021 (week 45 t/m 48) en periode 13-2021 (week 49 t/m 52). Is het niet mogelijk om deze twee perioden in december 2021 in mindering te brengen op uw uitkering dan zal het restant worden verrekend in de maand(en) erna.

Inleveren inkomstenformulier

Vul de formulieren volledig in. Wanneer u een e-formulier invult, dan is de DigiD uw handtekening.
Wanneer u het papieren formulier invult, schrijf dan de datum en uw handtekening op de formulieren. 
Bent u gehuwd of samenwonend? Dan is de handtekening van uw partner ook nodig. In dit geval kunt u nog geen gebruik maken van het e-formulier.
Als de formulieren niet volledig zijn ingevuld,  wordt uw uitkering niet betaalbaar gesteld. U krijgt dan de gelegenheid dit aan te vullen.  Pas daarna wordt de uitkering betaald.

Hoe levert u het inkomstenformulier in?

U levert uw inkomstenformulier in als alle bewijsstukken van inkomen kunnen worden bijgevoegd. Dit kan op verschillende manieren:

  • Uploaden bij het e-formulier.
  • Deponeren in de RSD-brievenbus, Kerkstraat 27, Zevenaar.
  • Het inkomensformulier en de bewijsstukken scannen en mailen aan ua@rsddeliemers.nl.
  • Persoonlijk inleveren bij de receptie tussen 9.00 en 17.00 uur.
  • Inleveren (persoonlijk/brievenbus) bij het gemeentehuis in uw woonplaats. Houdt u er wel rekening mee dat dit mogelijk vertraging kan oplopen.