Betaaldata uitkering en inkomsten doorgeven

Wanneer u inkomen heeft uit werk, of op een andere manier geld ontvangt, dient u dit door te geven aan de RSD door middel van het inkomstenformulier.

Betaaldata

Maand

Datum inleveren mutatieformulier

Op de rekening

januari

donderdag 25 januari 2018

vrijdag 2 februari 2018

februari

donderdag 22 februari 2018

vrijdag 2 maart 2018

maart

donderdag 22 maart 2018

dinsdag 3 april 2017

april

maandag 23 april 2018

donderdag 3 mei 2018

mei

donderdag 24 mei 2018

vrijdag 1 juni 2018

juni

maandag 25 juni 2018

dinsdag 3 juli 2018

juli

woensdag 25 juli 2018

donderdag 2 augustus 2018

augustus

vrijdag 24 augustus 2018

maandag 3 september 2018

september

maandag 24 september 2018

dinsdag 2 oktober 2018

oktober

donderdag 25 oktober 2018

vrijdag 2 november 2018

november

vrijdag 23 november 2018

maandag 3 december 2018

december

dinsdag 18 december 2018

woensdag 2 januari 2019

 

vakantiegeld

vrijdag 15 juni 2018

Indien er beslag is gelegd op uw uitkering  wordt het vakantiegeld niet overgemaakt maar doorbetaald aan de beslaglegger. Als er andere bijzonderheden zijn, moet de uitbetaling van het vakantiegeld nader worden onderzocht. De betaling zal dan later plaatsvinden. 

Indien u maandelijkse of wekelijkse inkomsten heeft, dient u het mutatieformulier pas in te leveren op het moment dat u alle bewijsstukken over de betreffende maand kunt bijvoegen.

Inleveren inkomstenformulier

Vul de formulieren volledig in. Schrijf de datum en uw handtekening op de formulieren. 
Bent u gehuwd of samenwonend? Dan is de handtekening van uw partner ook nodig.
Als de formulieren niet volledig zijn ingevuld,  wordt uw uitkering niet betaalbaar gesteld. U krijgt dan de gelegenheid dit aan te vullen.  Pas daarna wordt de uitkering betaald.

Hoe levert u het inkomstenformulier in?

U levert uw inkomstenformulier in op of rond de inleverdatum. Dit kan op verschillende manieren:

  • Deponeren in de RSD-brievenbus, Kerkstraat 27, Zevenaar.
  • Het mutatieformulier en de bewijsstukken scannen en mailen aan ua@rsddeliemers.nl.
  • Persoonlijk inleveren bij de receptie tussen 09.00 en 17.00 uur.
  • Inleveren (persoonlijk/brievenbus) bij het gemeentehuis in uw woonplaats. Houdt u er wel rekening mee dat dit mogelijk vertraging kan oplopen.

Urenverantwoording als u heeft gewerkt

Heeft u gewerkt? Vul dan ook het urenverantwoordingsformulier in. Op dit formulier vermeldt u welke data, tijdstippen en het aantal uren u en/of uw partner heeft/hebben gewerkt. Daarnaast dient u op te geven wat de inkomsten zijn geweest en ondertekent u (en eventueel uw partner) het urenverantwoordingsformulier. U levert het urenverantwoordingsformulier, samen met het inkomstenformulier en de bewijsstukken van de inkomsten, in bij de RSD.