Important message

Vanaf nu kunnen ondernemers en zzp’ers een aanvraag of verlenging indienen voor een Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. U kunt een uitkering aanvragen tot 1 april 2021.

Betaaldata uitkering en inkomsten doorgeven

Betaaldata

Overzicht betaaldata
Maand Op de rekening
januari vrijdag 31 2020
februari vrijdag 28 februari 2020
maart woensdag 1 april 2020
april vrijdag 1 mei 2020
mei maandag 1 juni 2020
juni woensdag 1 juli 2020
juli vrijdag 31 juli 2020
augustus dinsdag 1 september 2020
september donderdag 1 oktober 2020
oktober vrijdag 30 oktober 2020
november dinsdag 1 december 2020
december donderdag 31 december 2020
vakantiegeld vrijdag 12 juni 2020

Indien er beslag is gelegd op uw uitkering wordt het vakantiegeld niet overgemaakt maar doorbetaald aan de beslaglegger. Als er andere bijzonderheden zijn, moet de uitbetaling van het vakantiegeld nader worden onderzocht. De betaling van het vakantiegeld zal dan later plaatsvinden.

Cliënten met inkomsten uit arbeid dienen eerst een inkomstenformulier in te leveren voordat er tot uitbetaling kan worden overgegaan. Pas als de  bewijsstukken van inkomen kunnen worden bijgevoegd mag het inkomstenformulier worden ingeleverd. 

Met ingang van 1 januari 2019 geldt voor cliënten met 4-weken loon dat ze het inkomstenformulier inleveren met bewijsstuk van inkomen van deafgelopen 4-wekelijkse periode.

Voorbeeld: inkomstenformulier januari 2020 met loonstrook periode 1-2020 (week 1 t/m 4), inkomstenformulier februari 2020 met loonstrook periode 2-2020 (week 5 t/m 8) etc.

Alleen de ingeleverde periode wordt in mindering gebracht op uw uitkering. 
Er wordt niet meer fictief gekort maar alleen de werkelijk ontvangen inkomsten.
Dit betekent dat er bij het inkomstenformulier in december 2020 twee loonstroken moeten worden bijgevoegd, periode 12-2020 (week 45 t/m 48) en periode 13-2020 (week 49 t/m 52 of 53).
Is het niet mogelijk om deze twee perioden in december 2020 in mindering te brengen op uw uitkering dan zal het restant worden verrekend in de maand(en) erna.

Inleveren inkomstenformulier

Vul de formulieren volledig in. Wanneer u een e-formulier invult, dan is de DigiD uw handtekening.
Wanneer u het papieren formulier invult, schrijf dan de datum en uw handtekening op de formulieren. 
Bent u gehuwd of samenwonend? Dan is de handtekening van uw partner ook nodig. In dit geval kunt u nog geen gebruik maken van het e-formulier.
Als de formulieren niet volledig zijn ingevuld,  wordt uw uitkering niet betaalbaar gesteld. U krijgt dan de gelegenheid dit aan te vullen.  Pas daarna wordt de uitkering betaald.

Hoe levert u het inkomstenformulier in?

U levert uw inkomstenformulier in als alle bewijsstukken van inkomen kunnen worden bijgevoegd. Dit kan op verschillende manieren:

  • Uploaden bij het e-formulier.
  • Deponeren in de RSD-brievenbus, Kerkstraat 27, Zevenaar.
  • Het inkomensformulier en de bewijsstukken scannen en mailen aan ua@rsddeliemers.nl.
  • Persoonlijk inleveren bij de receptie tussen 9.00 en 17.00 uur.
  • Inleveren (persoonlijk/brievenbus) bij het gemeentehuis in uw woonplaats. Houdt u er wel rekening mee dat dit mogelijk vertraging kan oplopen.

Urenverantwoording als u heeft gewerkt

Heeft u gewerkt? Vul dan ook het urenverantwoordingsformulier in. Op dit formulier vermeldt u welke data, tijdstippen en het aantal uren u en/of uw partner heeft/hebben gewerkt. Daarnaast moet u opgeven wat de inkomsten zijn geweest en ondertekent u (en eventueel uw partner) het urenverantwoordingsformulier. Dit formulier is verwerkt in het e-formulier. Wanneer u een papieren versie invult, moet u het urenverantwoordingsformulier, samen met het inkomstenformulier en de bewijsstukken van de inkomsten, inleveren bij de RSD.