Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Zelfstandigen/ZZP'ers

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is de uitkering voor de (startende) zelfstandige die niet meer in het eigen levensonderhoud kan voorzien en/of bedrijfskapitaal nodig heeft. U kunt dan een Bbz aanvragen bij RSD de Liemers. IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Wat is het Bbz?

Wanneer bent u zelfstandige?

 • U werkt niet in loondienst.
 • U bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Uw bedrijf is rechtmatig in Nederland gevestigd.
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van uw bedrijf/beroep.

Wanneer kunt u een Bbz-uitkering aanvragen?

1. U start het eigen bedrijf vanuit een uitkeringssituatie
Wanneer u start met een bedrijf, bent u niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt en vervalt de werkloosheids- of bijstandsuitkering. Om in aanmerking te komen voor een periodieke uitkering en/of een startkapitaal, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent werkloos of wordt dit binnenkort (dit geldt niet als u zelf ontslag neemt!).
 • U heeft weinig kans op een baan in loondienst. U heeft zelf niet voldoende inkomsten of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien (inkomsten van uw partner tellen hierbij mee).
 • U kunt niet bij een bank terecht voor een lening.
 • U bent gezond genoeg om een bedrijf te starten.

2. U heeft een eigen (bestaand) bedrijf met tijdelijke financiële problemen
U heeft tijdelijk financiële problemen bijvoorbeeld omdat opdrachtgevers wegvallen, kosten zijn toegenomen, etcetera. Om in aanmerking te komen voor deze Bbz-regeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U moet al enige tijd (minimaal anderhalf jaar) een bedrijf hebben of als zelfstandige werken.
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn of weer levensvatbaar worden.
 • U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen.

3. U bent geboren voor 1-1-1960, hebt minimaal 10 jaar een eigen bedrijf en een inkomen lager dan sociaal minimum
Bent u een zelfstandige, geboren voor 1-1-1960 en is uw inkomen lager dan de bijstandsnorm, dan kunt u in aanmerking komen voor een (aanvullende) Bbz-uitkering voor levensonderhoud. Extra voorwaarde is dat u al minstens tien jaar als zelfstandige werkzaam bent. Verwacht mag worden dat u jaarlijks zelf een minimaal bruto inkomen uit het bedrijf verdient.

4. U beëindigt uw eigen bedrijf
Als uw bedrijf niet (meer) levensvatbaar is of als u niet (meer) van uw beroepspraktijk kunt leven, dan is er vaak geen andere keuze dan te stoppen. Natuurlijk hebt u daar enige tijd voor nodig, omdat u bijvoorbeeld op zoek wilt naar een koper, of de voorraad wilt verkopen. Deze tijd heet de liquidatiefase of afbouwperiode.

In deze periode kunt u een Bbz-uitkering ontvangen, zodat uw inkomen wordt aangevuld tot de voor u geldende bijstandsnorm. U moet uw bedrijf of beroep wel zo snel mogelijk, in ieder geval binnen twaalf maanden, echt beëindigen. Als u uw bedrijf of beroep hebt beëindigd, stopt ook de Bbz-uitkering. U kunt dan eventueel een 'gewone' bijstandsuitkering aanvragen (Participatiewet).

Mogelijk hebt u recht op een IOAZ-uitkering; een uitkering voor oudere gewezen zelfstandigen. Let op! Deze IOAZ-uitkering moet u aanvragen vóórdat u met uw bedrijf stopt. Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer informatie:

Wat is de IOAZ?

IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De wet geldt sinds 2006 alleen nog voor oudere zelfstandigen en niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Hebt u een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep en zijn uw inkomsten onvoldoende om van te leven, dan hoeft u niet altijd een bijstandsuitkering aan te vragen. Als u 55 jaar of ouder bent, komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Dit is een uitkering die uw inkomen (en dat van uw partner) aanvult tot de voor u geldende bijstandsnorm. Een verschil met de bijstand is dat u bij de IOAZ een veel groter vermogen mag bezitten. U hoeft (een groot deel van) het vermogen in uw bedrijf en overig vermogen niet eerst 'op te eten'.

Wie is zelfstandige?

U bent een zelfstandige als u niet in loondienst werkt, maar uw inkomen verdient met een eigen bedrijf of beroepspraktijk. Dit is mogelijk als ondernemer of freelancer (soms zzp'er, zelfstandige zonder personeel genoemd). Om als zelfstandige in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Gevolgen van Corona

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Dit heeft ook grote gevolgen voor ZZP’ers en zelfstandig ondernemers.

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket maatregelen aangekondigd, waaronder inkomensondersteuning voor ZZP'ers en zelfstandig ondernemers. 

Meer informatie over de regelingen en het aanvragen van de regelingen vindt u op de pagina Aanvragen van de regelingen.