Werk zoeken

Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD) biedt ondersteuning, zodat u weer actief op de arbeidsmarkt kunt zijn. Hoe? U kunt denken aan baangerichte scholing, jobhunting, sollicitatietraining, intensieve begeleiding, activeringsprojecten, werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk, allemaal vanuit een realistisch plan van aanpak dat u zelf opstelt.

Goed om te weten

 • De RSD is verantwoordelijk voor de re-integratie en activering van mensen met een Participatiewet, IOAW-, IOAZ- en ANW-uitkering en voor mensen zonder werk en zonder uitkering.
 • Ontvangt u geen uitkering van de gemeente, zoals een nabestaandenwet uitkering of bent u een herintreder, dan gelden andere voorwaarden. Neem contact op tussen 09.00 uur en 10.30 uur.
 • Wanneer u door ziekte of sociale omstandigheden niet in staat bent om werk te verrichten, kan de RSD toch wat voor u betekenen. Niemand mag door zijn ziekte, beperking of sociale omstandigheid onvrijwillig buiten de maatschappij komen te staan. De RSD heeft ook de mogelijkheid om een onafhankelijke arbeidsarts en/of arbeidsdeskundige in te schakelen voor advies.

Aansluiten op uw situatie

Er zijn veel verschillende vormen van re-integratie en activering en diverse vormen van training en scholing. We zoeken naar dat wat het meeste bij u en uw situatie past. Het uitgangspunt is altijd de kortste weg naar werk. Ook is binnen de Participatiewet het uitgangspunt dat al het maatschappelijk geaccepteerde werk passend is. Dit betekent ook dat werk dat niet direct aansluit bij uw werkervaring, of werk onder uw opleidingsniveau, passend is. De RSD kan u helpen bij het zoeken of aanvaarden van vrijwilligerswerk. Iedereen heeft tenslotte kwaliteiten.

Hoe werkt het?

 • Voordat u een uitkering gaat aanvragen bij de RSD volgt u eerst twee voorlichtingsbijeenkomsten: één over werk en één over rechten en plichten.
 • Na afloop van de voorlichtingsbijeenkomst Werk ontvangt u een plan van aanpak. Hoe kijkt u zelf naar uw re-integratie? Wat zijn uw talenten en kwaliteiten?

Het is úw re-integratietraject, dus is het belangrijk dat u nadenkt over het traject dat u nodig heeft om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Het is van belang dat u, als u een uitkering gaat aanvragen, uw plan van aanpak dan ook voor het intakegesprek invult. De klantmanager kan dan concreet met u het gesprek over werk aangaan en uw mogelijkheden in kaart brengen.

Jobhunting

Zijn er goede kansen dat u weer aan het werk kunt,  dan kan het team Jobhunting samen met het WerkgeversServicePunt (WSP) Midden-Gelderland actief met u aan de slag richting de werkgever.  Samen met het WSP wil het team Jobhunting er alles aan doen om de cv's en motivatiebrieven zo goed mogelijk te matchen op de vacatures die de RSD ontvangt van het WSP. Ook het team Jobhunting maakt gebruik van projecten en werkervaringsplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een werkgever iemand wel in dienst wil nemen, maar dat er (aan beide zijden) nog wat bedenkingen zijn.

Wilt u als werkgever uw vacature bekend maken, dan kunt u contact opnemen met www.werkgeversservicepuntmg.nl

Tegenprestatie

Wat is de Tegenprestatie?

Naar vermogen onbetaalde maatschappelijk nuttige werkzaamheden verrichten.

 • ‘Naar vermogen’ betekent: Er wordt rekening gehouden met uw fysieke en psychische mogelijkheden
 • ‘Onbetaalde maatschappelijk nuttige werkzaamheden’:  vrijwilligerswerk / mantelzorg

Waar moet de Tegenprestatie aan voldoen?

 • tenminste 2 uur per week, 3 maanden per jaar vrijwilligerswerk verrichten

Wanneer hoeft u geen Tegenprestatie te verrichten?

 • u doet al voldoende vrijwilligerswerk
 • u verricht mantelzorg
 • u neemt deel aan een re-integratietraject
 • u werkt parttime

Hoe komt u aan vrijwilligerswerk?

 • u zoekt dit zelf
 • u wordt verwezen naar een welzijnsorganisatie

Om actief bezig te blijven heeft de RSD ook een aantal projecten waar uitkeringsgerechtigden, met behoud van uitkering, aan de slag kunnen. Of u kunt werkervaring opdoen op een werkervaringsplaats.

De periode waarin de werkzaamheden worden verricht wordt afgestemd met u, met uw klantmanager en met de organisatie. Uw plan van aanpak is de rode draad om terug te keren op de arbeidsmarkt. Deze projecten bieden u de mogelijkheid om uw doelen te behalen.

Moet u voor dit traject reiskosten maken voor reizen die meer dan 10 kilometer bedragen, of heeft u andere kosten die te maken hebben met uw re-integratietraject? Neem dan contact op met uw klantmanager werk en activering. Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding. U kunt dan gebruik maken van het declaratieformulier re-integratie kosten.

Aanvraag premie vrijwilligerswerk


pdf Verkort inlichtingenformulier aanvraag premie vrijwilligerswerk (PDF, 78.15 KB)

pdf Declaratieformulier reiskosten (PDF, 233.76 KB)