Important message

Vanaf nu kunnen ondernemers en zzp’ers een aanvraag of verlenging indienen voor een Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. U kunt een uitkering aanvragen tot 1 april 2021.

Tijdens de persconferentie van 13 oktober jl. zijn extra steunmaatregelen genoemd. Op dit moment is nog niet duidelijk welke extra steunmaatregelen worden uitgewerkt en voor welke groep ondernemers deze van toepassing zijn. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit op de website van de RSD bekend gemaakt.

Verzuim

Volgt u een training en/of traject en bent u ongeoorloofd afwezig? Dan kunt u te maken krijgen met de medewerker Verzuim.

RSD de Liemers begeleidt mensen bij het vinden van werk. Re-integreren op de arbeidsmarkt staat voorop, maar indien dat niet lukt, wordt tijdelijk inkomensondersteuning geboden in de vorm van een uitkering.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Het doel is om mensen te helpen aan een betaalde baan zodat zij geen uitkering meer nodig hebben. Voor mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, biedt de RSD begeleiding. Door het volgen van een training of traject krijgen ze bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, meer kennis of meer ervaring zodat het solliciteren makkelijker wordt. Ook meer werkervaring opdoen is een mogelijkheid om de afstand tot een betaalde baan te verkleinen.

Verzuim bij trainingen en trajecten

In deze (opleidings-)trajecten is regelmatig verzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt actief aangepakt omdat medewerking aan deze (opleidings-)trajecten een wettelijke verplichting is.
Bij afwezigheid van cliënten start de RSD De Liemers een onderzoek naar de reden van het verzuim. Als iemand hier niet aan wil meewerken kan dit consequenties hebben voor de uitkering.
Een onderzoek start meestal met een huisbezoek. Hierdoor kan er snel een beeld worden geschetst over de situatie van een cliënt. In de praktijk heeft dit onder andere geleid tot het opleggen van maatregelen en het beëindigen van uitkeringen. Ook zijn cliënten doorverwezen naar het sociaal team of schuldhulpverlening in de gemeente.