Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Verzuim

Volgt u een training en/of traject en bent u ongeoorloofd afwezig? Dan kunt u te maken krijgen met de medewerker Verzuim.

RSD de Liemers begeleidt mensen bij het vinden van werk. Re-integreren op de arbeidsmarkt staat voorop, maar indien dat niet lukt, wordt tijdelijk inkomensondersteuning geboden in de vorm van een uitkering.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Het doel is om mensen te helpen aan een betaalde baan zodat zij geen uitkering meer nodig hebben. Voor mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, biedt de RSD begeleiding. Door het volgen van een training of traject krijgen ze bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen, meer kennis of meer ervaring zodat het solliciteren makkelijker wordt. Ook meer werkervaring opdoen is een mogelijkheid om de afstand tot een betaalde baan te verkleinen.

Verzuim bij trainingen en trajecten

In deze (opleidings-)trajecten is regelmatig verzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt actief aangepakt omdat medewerking aan deze (opleidings-)trajecten een wettelijke verplichting is.
Bij afwezigheid van cliënten start de RSD De Liemers een onderzoek naar de reden van het verzuim. Als iemand hier niet aan wil meewerken kan dit consequenties hebben voor de uitkering.
Een onderzoek start meestal met een huisbezoek. Hierdoor kan er snel een beeld worden geschetst over de situatie van een cliënt. In de praktijk heeft dit onder andere geleid tot het opleggen van maatregelen en het beëindigen van uitkeringen. Ook zijn cliënten doorverwezen naar het sociaal team of schuldhulpverlening in de gemeente.