Heeft u een Tozo-uitkering aangevraagd of aanvullende informatie gegeven via onze website? Bij het indienen van deze informatie ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging. Als uw informatie niet compleet is, neemt een medewerker van de RSD vanaf 19 mei contact met u op!

Heeft u een vraag over de Tozo-regeling voor levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal? Ga naar de pagina veelgestelde vragen over de Tozo-regeling en kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat.

Veelgestelde vragen coronacrisis voor ondernemers

Tozo-uitkering aanvragen

Wanneer vraag ik een Tozo-uitkering aan?

Zolang u zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien, vraagt u geen Tozo-uitkering aan. Vermindert uw omzet en/of kunt u niet meer in uw levensonderhoud voorzien, dan kunt u een uitkering aanvragen via deze website. U kunt deze aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020, vanaf het moment dat u kunt aantonen dat uw inkomsten verminderd zijn door de Coronacrisis.
U vraagt een uitkering aan voor een aaneengesloten periode van 3 maanden. Uw aanvraag moet voor 1 juni 2020 bij de RSD binnen zijn, ook als u weet of aan ziet komen dat uw inkomsten in juni, juli of augustus als gevolg van de Coronacrisis merkbaar lager zijn dan normaal.

Wordt er gecontroleerd op het juist verstrekken van een uitkering?

Op dit moment wordt er snel gehandeld. De aanvraag is vereenvoudigd opgezet en u hoeft minder bewijsstukken aan te leveren dan bij een normale Bbz-uitkering. Ook de doorlooptijd voor het verstrekken van een Tozo-uitkering is teruggebracht naar 4 weken.

Achteraf wordt er gecontroleerd op het juist verstrekken van gegevens en een mogelijke Tozo-uitkering. Bij toekenning op basis van onjuist aangeleverde informatie moet de toegekende uitkering worden terugbetaald en wordt ook een boete opgelegd.
Het kabinet doet daarom een moreel appel op ondernemers om zich alleen te melden als zij op dit moment inkomensondersteuning nodig hebben.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de RSD voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

De RSD moet in opdracht van de gemeente en de rijksoverheid kunnen nagaan of u recht heeft op de Tozo-regeling. Er wordt gevraagd naar:

  • Kopie geldig identiteitsbewijs: paspoort of identiteitskaart (wanneer u gehuwd of samenwonend bent ook van uw partner). Een rijbewijs mag niet gebruikt worden als geldig identiteitsbewijs. Zorg er ook voor dat het identiteitsbewijs leesbaar is.
  • Loonstroken, uitkeringsspecificatie, alimentatie etc. als u andere inkomsten heeft.
  • Bankafschrift waar het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder op staan vermeld of een kopie van een bankpasje.
  • Heeft u een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV), dan moet u ook de meest recente jaarrekening aanleveren.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de RSD voor een aanvraag lening voor bedrijfskapitaal?

De RSD moet in opdracht van de gemeente en de rijksoverheid kunnen nagaan of u recht heeft op een lening voor bedrijfskapitaal. Er wordt gevraagd naar:

  • Kopie geldig identiteitsbewijs: paspoort of identiteitskaart (wanneer u gehuwd of samenwonend bent ook van uw partner). Een rijbewijs mag niet gebruikt worden als geldig identiteitsbewijs. Zorg er ook voor dat het identiteitsbewijs leesbaar is.
  • Bewijsstukken van vaste bedrijfskosten.
  • Meest recente bankafschrift (met actueel saldo) van al uw zakelijke als privé bankrekeningen.
  • Bankafschrift waar het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder op staan vermeld of een kopie van een bankpasje van de rekening waarop u de lening gestort wilt hebben.
  • De meest recente jaarrekening van uw onderneming.

Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?    

Op de website van RSD de Liemers kunt u uw aanvraag voor tijdelijke ondersteuning in verband met Coronavirus digitaal regelen. U kunt inloggen met uw Digid. Hierdoor worden een aantal velden al direct voor u ingevuld. Bij het invullen van het formulier wordt gevraagd om bewijsstukken aan te leveren. Deze kunt u uploaden.

Het is verstandig voordat u aan het invullen van het formulier begint de bewijsstukken alvast te verzamelen. Maak van de bewijsstukken een pdf-bestand van maximaal 4 Mb groot (kleiner mag altijd). U kunt maximaal 9 bewijsstukken uploaden.

Hoeveel tijd heeft de RSD nodig voor de behandeling van mijn Tozo-aanvraag?    

RSD de Liemers heeft al honderden aanvragen ontvangen van ondernemers uit de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar. De RSD is met man en macht bezig de aanvragen af te handelen om zo snel mogelijk tot uitbetaling over te gaan. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag  een besluit.

Moet ik een KvK-uittreksel mee te sturen?

Nee, dat hoeft niet. U vraagt als ZZP’er of zelfstandig ondernemer een Tozo-uitkering aan. Daarom is het logisch dat u moet aantonen dat u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De minister heeft aangegeven de aanvraag voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk te houden. Daarom vragen wij in het digitale aanvraagformulier alleen naar uw inschrijvingsnummer bij de KvK en hoeft u de inschrijving zelf niet als bijlage mee te sturen.

Moet ik alle gevraagde bewijsstukken inleveren?

In opdracht van het ministerie moet RSD de Liemers kunnen toetsen of u voldoet aan de voorwaarden om een Tozo-uitkering aan te vragen. Daarvoor hebben wij een aantal bewijsstukken nodig.