Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Veelgestelde vragen coronacrisis voor ondernemers

Tozo-uitkering aanvragen

Ik krijg zwart scherm als ik op de link DigiD klik

Mogelijk werkt u met een verouderde browser. Wij adviseren u een andere browser, zoals Google Chrome of Safari, te gebruiken. Probeert u daarna opnieuw in te loggen met uw DigiD.

Wanneer vraag ik een Tozo-uitkering aan?

Zolang u zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien, vraagt u geen Tozo-uitkering aan. Vermindert uw omzet en/of kunt u niet meer in uw levensonderhoud voorzien, dan kunt u een uitkering aanvragen via deze website. U kunt de Tozo 4-uitkering aanvragen tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021. Vraag een uitkering aan vanaf het moment dat u kunt aantonen dat uw inkomsten verminderd zijn door de coronacrisis. 
U vraagt een uitkering aan voor een aaneengesloten periode van 3 maanden. De Tozo 4-regeling eindigt op 30 juni 2021.

Kan ik met terugwerkende kracht aanspraak maken op een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud?

Bij Tozo 4 kunt u de uitkering met 1 maand terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

In de maand mei 2021 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 aanvragen. 
U kunt vanaf 1 april 2021 geen Tozo-uitkering meer aanvragen voor de voorafgaande maanden. 

Wordt er gecontroleerd op het juist verstrekken van een uitkering?

Achteraf wordt er gecontroleerd op het juist verstrekken van gegevens en een mogelijke Tozo-uitkering. Bij toekenning op basis van onjuist aangeleverde informatie moet de toegekende uitkering worden terugbetaald en wordt ook een boete opgelegd.
Het kabinet doet daarom een moreel appel op ondernemers om zich alleen te melden als zij op dit moment inkomensondersteuning nodig hebben.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de RSD voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

De RSD moet in opdracht van de gemeente en de rijksoverheid kunnen nagaan of u recht heeft op de Tozo-regeling. Er wordt gevraagd naar:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs: paspoort of identiteitskaart (wanneer u gehuwd of samenwonend bent ook van uw partner). Een rijbewijs mag niet gebruikt worden als geldig identiteitsbewijs. Zorg er ook voor dat het identiteitsbewijs leesbaar is.
 • Loonstroken, uitkeringsspecificatie, alimentatie etc. als u andere inkomsten heeft dan uit de onderneming.
 • Loonstroken, uitkeringsspecificatie, alimentatie etc. als u andere inkomsten heeft van de partner.
 • Bankafschrift waar het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder op staan vermeld of een kopie van een bankpasje.
 • Heeft u een vennootschap onder firma (VOF) of een commanditaire vennootschap (CV), dan moet u ook de meest recente jaarrekening aanleveren.

Welke informatie moet ik aanleveren bij de RSD voor een aanvraag lening voor bedrijfskapitaal?

De RSD moet in opdracht van de gemeente en de rijksoverheid kunnen nagaan of u recht heeft op een lening voor bedrijfskapitaal. Er wordt gevraagd naar:

 • Kopie geldig identiteitsbewijs: paspoort of identiteitskaart (wanneer u gehuwd of samenwonend bent ook van uw partner). Een rijbewijs mag niet gebruikt worden als geldig identiteitsbewijs. Zorg er ook voor dat het identiteitsbewijs leesbaar is.
 • Bewijsstukken van vaste bedrijfskosten.
 • Meest recente bankafschrift (met actueel saldo) van al uw zakelijke als privé bankrekeningen.
 • Bankafschrift waar het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder op staan vermeld of een kopie van een bankpasje van de rekening waarop u de lening gestort wilt hebben.
 • De meest recente jaarrekening van uw onderneming.

Hoe moet ik de informatie aanleveren voor de regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?    

Op de website van RSD de Liemers kunt u uw aanvraag voor tijdelijke ondersteuning in verband met Coronavirus digitaal regelen. U kunt inloggen met uw Digid. Hierdoor worden een aantal velden al direct voor u ingevuld. Bij het invullen van het formulier wordt gevraagd om bewijsstukken aan te leveren. Deze kunt u uploaden.

Het is verstandig voordat u aan het invullen van het formulier begint de bewijsstukken alvast te verzamelen. Maak van de bewijsstukken een pdf-bestand van maximaal 4 Mb groot (kleiner mag altijd). U kunt maximaal 9 bewijsstukken uploaden.

Wat wordt bedoeld met de meest recente jaarrekening?

Wij willen uw meest recente aanwezige jaarrekening ontvangen. Bij voorkeur de jaarrekening van 2019, maar als die nog niet beschikbaar is, kunt u ook de jaarrekening van 2018 (of 2017) aanleveren. Als het niet mogelijk is om een jaarrekening te laten zien, verzoeken wij u aan te geven wat daar de reden voor is. In het vragenformulier is hiervoor een ruimte aangegeven. 

Ik heb (nog) geen jaarrekening, wat nu?

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een Tozo-uitkering voor levensonderhoud (bij een VOF of CV) of Tozo-lening bedrijfskapitaal hebben wij uw jaarrekening nodig. Als u niet beschikt over een jaarrekening, kunt u het volgende doen:

 • Upload uw meest recente winst- en verliesrekening én de meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB).
 • Vermeld in het tekstvak bij de betreffende vraag dat u geen jaarrekening heeft.

Wat gebeurt er als ik de gevraagde meest recente jaarrekening niet aanlever?

 • Als u niet in staat bent de meest recente jaarrekening aan te leveren, vermeld dan de reden hiervan in het tekstvak bij de betreffende vraag. Wij verzoeken u dan wel de meest recente winst- en verliesrekening én de meest recente aangifte inkomstenbelasting in te leveren.
 • Wanneer u de jaarrekening niet wilt inleveren, dan wordt de Tozo-uitkering per direct en met terugwerkende kracht stopgezet. De eventueel al verstrekte uitkering wordt teruggevorderd.

Hoe kan ik mijn jaarrekening uploaden?

In de aanvraagformulieren, bij de vraag ‘Wilt u de meest recente jaarrekening toevoegen.’ kunt u uw jaarrekening uploaden. Klik op Bestand kiezen en u kunt nu uw jaarrekening selecteren. Bevestig dit met Uploaden.

Waarom moet mijn partner mijn informatie bevestigen?

Heeft u een partner, dan moet de partner, bevestigen op de hoogte te zijn van uw aanvraag en de aanvullende informatie die is gegeven. De reden hiervoor is dat u een uitkering aanvraagt, die is afgestemd op uw gezinssituatie. Als u samenwoont met een partner, wordt de uitkering ook aan u samen toegekend en uitgekeerd. Het bedrag voor een alleenstaande is ook lager dan voor een aanvrager met partner. Kijk op het overzicht van de normbedragen voor een Tozo uitkering.
 

Hoeveel tijd heeft de RSD nodig voor de behandeling van mijn Tozo-aanvraag?    

RSD de Liemers heeft al honderden aanvragen ontvangen van ondernemers uit de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar. De RSD verwerkt uw aanvraag zo snel mogelijk, zodat we snel tot uitbetaling over kunnen gaan. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag  een besluit.

Moet ik een KvK-uittreksel mee te sturen?

Nee, dat hoeft niet. U vraagt als ZZP’er of zelfstandig ondernemer een Tozo-uitkering aan. Daarom is het logisch dat u moet aantonen dat u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De minister heeft aangegeven de aanvraag voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk te houden. Daarom vragen wij in het digitale aanvraagformulier alleen naar uw inschrijvingsnummer bij de KvK en hoeft u de inschrijving zelf niet als bijlage mee te sturen.

Moet ik alle gevraagde bewijsstukken inleveren?

In opdracht van het ministerie moet RSD de Liemers kunnen toetsen of u voldoet aan de voorwaarden om een Tozo-uitkering aan te vragen. Daarvoor hebben wij een aantal bewijsstukken nodig.