Heeft u een Tozo-uitkering aangevraagd of aanvullende informatie gegeven via onze website? Bij het indienen van deze informatie ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging. Als uw informatie niet compleet is, neemt een medewerker van de RSD vanaf 19 mei contact met u op!

Heeft u een vraag over de Tozo-regeling voor levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal? Ga naar de pagina veelgestelde vragen over de Tozo-regeling en kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat.

Veelgestelde vragen coronacrisis voor ondernemers

Tozo-uitkering aangevraagd en dan?

Ik heb het contactformulier op de website ingevuld, maar ik word niet teruggebeld.

Onze excuses daarvoor. Door de enorme toeloop van aanvragen voor een uitkering door de Coronacrisis kan het langer duren voordat wij u kunnen terugbellen. Wij hebben het aantal medewerkers vergroot, zodat de achterstand zo snel mogelijk is weggewerkt.
Heeft u al eerder contact gehad met een klantmanager van RSD de Liemers, verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met uw klantmanager.

Ik heb een terugbelverzoek achtergelaten. Wanneer word ik teruggebeld?

Uw terugbelverzoek wordt doorgegeven aan de medewerker die uw dossier behandelt.
De RSD medewerker belt u zo snel mogelijk terug. Als de RSD u terugbelt, doen wij dat met een afgeschermd telefoonnummer. In uw scherm staat Anoniem. Wij verzoeken u, ondanks dat u niet kunt zien wie u belt, de telefoon wel op te nemen. Alleen dan kunnen wij uw vraag telefonisch beantwoorden.  

Ik heb een aanvraagformulier ingevuld voor een uitkering, maar krijg een foutmelding.

De foutmelding kan een aantal oorzaken hebben:

  • De bewijsstukken die u heeft aangeleverd zijn te groot. U kunt maximaal 9 bewijsstukken van 4 Mb uploaden. Om dit op te lossen moet u de bewijsstukken kleiner opslaan.
  • U heeft een vraag niet beantwoord. De vraag die is overgeslagen wordt rood gemarkeerd met de toelichting dat deze vraag verplicht moet worden ingevuld. Als u dat gedaan heeft, kunt u het formulier verder invullen en/of afronden.

Hoelang duurt het voor mijn aanvraag in behandeling wordt genomen?

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, maken wij een klantdossier aan. Hiermee bent u bij de RSD geregistreerd als aanvrager. Direct na het versturen van uw aanvraag ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging. In de meest gevallen ontvangt u binnen 10 werkdagen per post het besluit op uw aanvraag.

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?

Op 27 maart 2020 zijn de definitieve uitvoeringsregels van deze maatregelen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt. De RSD is direct gestart met het afhandelen van de aanvragen. Als de uitkering wordt toegekend, kunnen wij uitbetalen.

Op dit moment zijn er ruim 1300 aanvragen ingediend. De RSD doet er alles aan om deze aanvragen zo spoedig mogelijk af te handelen. De eerste betaling over maart volgt zodra we de aanvraag hebben beoordeeld. Voor de komende maanden wordt de uitkering achteraf betaald. De betaaldata vindt u op onze website.

Als ik de uitkering krijg toegewezen, welk bedrag ga ik dan ontvangen?

De hoogte van het uitkeringsbedrag hangt af van uw gezinssamenstelling. Hieronder vindt u een overzicht van alle normbedragen die van toepassing zijn op de Tozo-uitkering.

Normbedragen Tozo-uitkering
  Leeftijd Uitkering per maand
Alleenstaanden en alleenstaande ouders 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.052,32
Alleenstaanden en alleenstaande ouders 18 tot 21 jaar € 259,78
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo Aanvrager en partner ouder dan 21,
jonger dan AOW-leeftijd
€ 1.503,31
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo 1 partner 21 tot AOW-leeftijd,
1 partner 18 tot 21 jaar
Geen kinderen 
€ 1.011,44
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo 1 partner 21 tot AOW-leeftijd,
1 partner 18 tot 21 jaar
Wel kinderen 
€ 1.312,10
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo 1 partner 21 tot AOW-leeftijd,
1 partner AOW leeftijd 
€ 1.594,42
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo Beiden 18 tot 21 jaar
Geen kinderen 
€ 519,56
Gezin waarvan ten minste 1 partner als zelfstandig ondernemer een beroep doet op de Tozo Beiden 18 tot 21 jaar
Wel kinderen 
€ 820,22

Waar moet u opletten bij uw belastingaangifte 2020 en toeslagen van de Belastingdienst?

De Tozo-uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2020. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. U ontvangt in het 1e kwartaal van 2021 een jaaropgave van de Tozo-uitkering.
Over de Tozo-uitkering draagt RSD de Liemers loonbelasting af. Heeft u een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgen u en/of uw partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2020.
De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.