Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Veelgestelde vragen coronacrisis voor ondernemers

Over de Tozo regeling voor ZZP’ers en zelfstandig ondernemers

Wanneer kan ik een aanvraag doen voor de Tozo 4-regeling?

U kunt vanaf 1 april 2021 een aanvraag doen voor een uitkering levensonderhoud of bedrijfskapitaal vanuit de Tozo-4 regeling. Tozo-4 loopt van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021 (= 3 maanden). 

Ondernemers die nu een Tozo 3-regeling ontvangen, kunnen door middel van een verkorte aanvraag hun uitkering door laten lopen. Dit moet u wel zelf aanvragen. De uitkering loopt niet automatisch door. Ondernemers die niet eerder of met een tussenperiode van 3 maanden of langer een Tozo uitkering hebben ontvangen, moeten een nieuwe aanvraag indienen.

Komen alle ZZP’ers en zelfstandig ondernemers in aanmerking voor deze Tozo-regeling in verband met coronavirus?     

De Tozo-regeling voor ZZP’ers en zelfstandig ondernemers is gemaakt voor ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.  

U kunt een aanvraag doen als u voldoet aan de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar of gemiddeld 23,5 uur per week werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Als u in 2019 zelfstandigenaftrek heeft gehad, voldoet u aan het urencriterium. In alle andere gevallen moet u zelf verklaren dat u voldoet aan het urencriterium.
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 
  • partnertoets
  • niet in surseance van betaling verkeren of faillissement heeft aangevraagd.

Vanaf wanneer geldt de Tozo-regeling voor tijdelijke ondersteuning?    

De Tozo 4-regeling gaat in op 1 april 2021 en loopt door tot en met 30 juni 2021. Wanneer u in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen en u minder inkomen heeft dan het sociaal minimum (echtpaar samenwonenden ca. € 1.503,31 en alleenstaande (ouder) ca. € 1.052,32), kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen. Voor de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar kunt u een aanvraag doen bij RSD de Liemers. Op deze website vindt u de uitleg en de aanvraagformulieren.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de Tozo-regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?  

Om aanspraak te maken op deze regeling kunt u op de website van RSD de Liemers het aanvraagformulier voor een Tozo-uitkering invullen. Ook kunt u een aanvraag indienen voor een lening voor bedrijfskapitaal. Hebt u op dit moment nog enige inkomsten, dan vragen we u nog even te wachten. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Voor de Tozo 4-regeling kunt u worden gecompenseerd vanaf 1 april 2021. Vraagt u een verlenging aan op uw Tozo 3-uitkering, dan kunt u die aanvragen vanaf 1 april 2021.

Welke hulp biedt RSD de Liemers bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Op basis van deze tijdelijke regeling Tozo 4 biedt de RSD u voor maximaal 3 maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is geen vermogens- en partnertoets. Wel wordt het inkomen van uw partner meegeteld bij de beoordeling of u in aanmerking komt voor een Tozo-uitkering voor levensonderhoud. Houd er rekening mee dat de Tozo-uitkering voor de helft wordt toegerekend aan het inkomen van de partner.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157,00. De hoogte van de lening is afhankelijk van uw vaste bedrijfskosten. Deze lening dient wel terugbetaald te worden. De rente bedraagt 2%. De lening moet in maximaal 36 maanden worden terugbetaald met ingang van 1 juli 2021.

Binnen de Tozo 4-regeling kunt u ook een aanvulling op uw lening voor bedrijfskapitaal aanvragen voor de vaste bedrijfskosten. Het totaalbedrag mag het maximum bedrag van € 10.157,00 niet overschrijden. Heeft u reeds een toezegging voor 13 maanden ontvangen, kunt u alleen voor de komende 3 maanden nog een aanvraag doen.

Tot wanneer geldt de nieuwe Tozo 4-regeling?  

De Tozo 4-regeling loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Dus ook wanneer u pas later in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.