Heeft u een Tozo-uitkering aangevraagd of aanvullende informatie gegeven via onze website? Bij het indienen van deze informatie ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging. Als uw informatie niet compleet is, neemt een medewerker van de RSD vanaf 19 mei contact met u op!

Heeft u een vraag over de Tozo-regeling voor levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal? Ga naar de pagina veelgestelde vragen over de Tozo-regeling en kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat.

Veelgestelde vragen coronacrisis voor ondernemers

Over de Tozo regeling voor ZZP’ers en zelfstandig ondernemers

Komen alle ZZP’ers en zelfstandig ondernemers in aanmerking voor deze Tozo-regeling in verband met Corona-virus'?     

De Tozo-regeling voor ZZP’ers en zelfstandig ondernemers is gemaakt voor ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.  

U kunt een aanvraag doen als u voldoet aan de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 17 maart 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 

Vanaf wanneer geldt de Tozo-regeling voor tijdelijke ondersteuning?    

De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen en u minder inkomen heeft dan het sociaal minimum (echtpaar samenwonenden ca. € 1.503,31 en alleenstaande (ouder) ca. € 1.052,32), kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen. Voor de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar kunt u een aanvraag doen bij RSD de Liemers. Op deze website vindt u de uitleg en de aanvraagformulieren.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de Tozo-regeling voor tijdelijke ondersteuning ondernemers?  

Om aanspraak te maken op deze regeling kunt u op de website van RSD de Liemers het aanvraagformulier voor een Tozo-uitkering invullen. Ook kunt u een aanvraag indienen voor een lening voor bedrijfskapitaal. Hebt u op dit moment nog enige inkomsten, dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de RSD en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart 2020.

Welke hulp biedt RSD de Liemers bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de RSD u voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157,00. De hoogte van de lening is afhankelijk van uw vaste bedrijfskosten. Deze lening dient wel terugbetaald te worden. De rente bedraagt 2%. De lening moet in maximaal 36 maanden worden terugbetaald met ingang van 1 januari 2021.

Tot wanneer geldt de nieuwe Tozo-regeling?  

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.