Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Veelgestelde vragen coronacrisis voor ondernemers

Over bedrijfskapitaal

Ik heb in de periodes Tozo 1, 2 en/of 3 al een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd. Kan ik nogmaals een lening aanvragen?

Heeft u de maximale lening voor bedrijfskapitaal van € 10.157 al ontvangen? Dan kunt u niet nogmaals een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Heeft u een lager bedrag aan bedrijfskapitaal aangevraagd? Dan kunt u nog een aanvullende lening aanvragen, waarmee u de lening aanvult tot maximaal € 10.157.
Let ook op of de lening die u heeft ontvangen betrekking heeft op 13 maanden. U kunt eventueel dan voor 3 extra maanden een aanvulling vragen, mits u daarmee het maximale bedrag van € 10.157 niet overschrijdt.

Wat is de de-minimisverordening?

Op grond van de algemene de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van 3 belastingjaren tot € 200.000,- steunen met de-minimissteun. De algemene de-minimisverordening is in principe van toepassing op steun aan ondernemingen in alle sectoren. Een aantal sectoren is echter uitgesloten en worden apart geregeld met eigen Europese regels voor de-minimisssteun. Dat zijn:  

 • de visserij- en aquacultuursector (eigen drempel van € 30.000,-).
 • de primaire productie van landbouwproducten (eigen drempel van € 20.000,-).
 • de afzet van landbouwproducten in de volgende gevallen: 
  • wanneer het steunbedrag wordt vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid van dergelijke van primaire producenten afgenomen producten.
  • wanneer de steun afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze steun geheel of ten dele aan primaire producenten wordt doorgegeven.
  • steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer naar derde landen of lidstaten.
  • steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen.

Aan een onderneming die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verricht, kan maximaal € 100.000,- over een periode van 3 belastingjaren worden verleend.  
Een landbouwbedrijf kan tot € 20.000,- aan de-minimissteun in een periode van 3 belastingjaren krijgen. Een vissersbedrijf kan tot € 30.000,- steun in een periode van 3 belastingjaren aan de-minimissteun ontvangen van een overheid. De lidstaten mogen geen de-minimissteun verlenen voor de aanschaf of bouw van nieuwe vissersschepen. 

Zijn deze plafonds bereikt, welk plafond op uw onderneming van toepassing is, is dus afhankelijk van het feit wat voor onderneming u heeft, dan mag aan de onderneming in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer worden verleend.
Verder is van belang dat dit plafond geldt per onderneming en niet per vestiging van de onderneming. In de Europese regels staat wanneer sprake is van één onderneming. Het kan namelijk voorkomen dat 2 (of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden en dan onder deze verordeningen als één onderneming worden gezien. 
Lidstaten moeten alle relevante gegevens vastleggen om aan te tonen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook de verruimde borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf gebruikmaakt van de algemene de-minimisverordening, evenals de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (de ‘€ 4000-
regeling’). Er kunnen ook nog andere coronacrisismaatregelen voor ondernemingen zijn of worden gemaakt die gebruik maken van de EU de-minimisregels.

Waar kunnen ondernemers terecht voor de KKC-regeling?

In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren als financier voor de KKC-regeling.