Important message

Ondernemers, woonachtig in de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, kunnen bij RSD de Liemers een Tozo uitkering aanvragen voor levensonderhoud of voor een lening bedrijfskapitaal.
Vanaf begin oktober 2020 kunt u een aanvraag Tozo-3 doen via het digitale aanvraagformulier op deze website. Zodra het formulier online staat, wordt dit via de LinkedIn pagina van de RSD bekend gemaakt.

Heeft u een vraag over de Tozo-regeling voor levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal? Ga naar de pagina veelgestelde vragen over de Tozo-regeling en kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat.

Veelgestelde vragen coronacrisis voor ondernemers

Kom ik in aanmerking voor de Tozo?

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon; bij welke gemeente kan ik aankloppen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers?  

De aanvraag voor de Tozo-regeling voor een uitkering voor levensonderhoud dient u in bij uw woongemeente.

Bent u woonachtig in het buitenland en is uw bedrijf gevestigd in Nederland en wilt u aanspraak maken op een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal voor grenswerkers, kunt u een aanvraag doen bij de gemeente Maastricht.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de tijdelijke regeling voor ondernemers?

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Mocht u nog geen jaar geleden gestart zijn met uw bedrijf dan dient u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt te hebben. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie vallen hier ook onder.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als ZZP’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tozo-regeling?    

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Ik ben als ZZP’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tozo-regeling?    

Voor de Tozo uitkering voor levensonderhoud moet uw woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in Duitsland wonen, komen dus niet in aanmerking. Bent u woonachtig in de gemeenten Duiven, Westervoort of Zevenaar, kunt u bij de RSD een Tozo-aanvraag indienen.

Is uw bedrijf gevestigd in Nederland, maar woont u in Duitsland? U kunt dan wel een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om uw vaste bedrijfslasten door te kunnen betalen. Landelijk is besloten dat alle ondernemers die in een ander EU-land dan Nederland wonen en als hun bedrijf gevestigd is in een Nederland, een Tozo-lening voor bedrijfskapitaal kunnen aanvragen bij de gemeente Maastricht.

Ik heb de pensioengerechtige leeftijd bereikt, maar werk nog steeds als zelfstandige. Kan ik dan ook aanspraak maken op de Tozo-regeling?

U kunt geen aanspraak maken op een Tozo-uitkering voor levensonderhoud. U kunt wel een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om uw vaste bedrijfslasten door te kunnen betalen.

Ik kan door mijn werk geen 1,5 meter afstand houden. Is dat ook een reden om een uitkering aan te vragen?

Ja, als het daardoor onmogelijk is uw werk uit te voeren en dus uw omzet zodanig wegvalt dat u minder verdient dan het voor u geldende sociaal minimum, kunt u een Tozo-uitkering aanvragen.