Important message

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte moeten veel bedrijven hun deuren tijdelijk sluiten. Komt u door het wegvallen van omzet in de financiële problemen? RSD de Liemers kan u helpen met een Tozo-3 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. Op deze website kunt u lezen of u in aanmerking komt.
Heeft u een brief van de RSD ontvangen over het terugbetaling van aflossing en rente voor uw Tozo-lening bedrijfskapitaal? Per 17 december is de terugbetaling uitgesteld tot 1 juli 2021. Lees meer over deze uitstelregeling.

Veelgestelde vragen coronacrisis voor ondernemers

Over landelijke maatregelen in verband met het coronavirus

Wat doet het kabinet voor ZZP’ers?     

De tijdelijke voorziening Tozo is verlengd tot uiterlijk 31 maart 2021 voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder ZZP’ers. Deze regeling is beschreven in de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2). De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. ZZP’ers die een beroep willen doen op de Tozo kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

  • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. 
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 4 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling Tozo 3 geen sprake van een vermogenstoets. 
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. 
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt 2% rente gehanteerd. De lening moet in maximaal 36 maanden worden terugbetaald. De eerste terugbetaling is op 1 januari 2021.

Meer veelgestelde vragen op de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen over de financiële maatregelen van het Kabinet voor ondernemers en werkgevers als gevolg van het Corona-Covid19 virus.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u weten voor welke regeling(en) uzelf en/of uw bedrijf in aanmerking komt? De KvK geeft een helder overzicht.