Important message

Ondernemers, woonachtig in de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-2 uitkering aanvragen voor levensonderhoud of voor een lening bedrijfskapitaal. 

- Wilt u een Tozo-2 uitkering voor levensonderhoud aanvragen of een Tozo-1 uitkering verlengen? Lees dan eerst de inleiding
- Wilt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen, lees dan eerst de inleiding voor u een aanvraag doet. 

Heeft u een vraag over de Tozo-regeling voor levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal? Ga naar de pagina veelgestelde vragen over de Tozo-regeling en kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat.

Veelgestelde vragen coronacrisis voor ondernemers

Over landelijke maatregelen in verband met het coronavirus

Wat doet het kabinet voor ZZP’ers?     

De tijdelijke voorziening Tozo is verlengd tot uiterlijk 30 september 2020 voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder ZZP’ers. Deze regeling is beschreven in de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2). De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. ZZP’ers die een beroep willen doen op de Tozo kunnen daarvoor terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven. Vanwege de bijzondere situatie wordt de regeling op de volgende punten versoepeld:

  • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. 
  • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 4 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets. 
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. 
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt 2% rente gehanteerd. De lening moet in maximaal 36 maanden worden terugbetaald. De eerste terugbetaling is op 1 januari 2021.

Meer veelgestelde vragen op de website van de Rijksoverheid.

Ik wil gebruik maken van het Noodloket om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. De regeling ‘Noodloket’ zal worden uitgevoerd door de RVO. Deze regelingen worden gecommuniceerd via de websites van rvo.nl en KvK.
Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen over de financiële maatregelen van het Kabinet voor ondernemers en werkgevers als gevolg van het Corona-Covid19 virus.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wilt u weten voor welke regeling(en) uzelf en/of uw bedrijf in aanmerking komt? De KvK geeft een helder overzicht.