Important message

Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte moeten veel bedrijven hun deuren tijdelijk sluiten. Komt u door het wegvallen van omzet in de financiële problemen? RSD de Liemers kan u helpen met een Tozo-3 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. Op deze website kunt u lezen of u in aanmerking komt.
Heeft u een brief van de RSD ontvangen over het terugbetaling van aflossing en rente voor uw Tozo-lening bedrijfskapitaal? Per 17 december is de terugbetaling uitgesteld tot 1 juli 2021. Lees meer over deze uitstelregeling.

Uitstel Tozo aflossing

Uitstel betaalverplichting lening bedrijfskapitaal Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

In december 2020 hebben alle ondernemers, die in 2020 een rentedragende lening bedrijfskapitaal hebben gekregen, een brief ontvangen waarin is verzocht om met ingang van 1 januari 2021 te starten met het betalen van de aflossing en de renteverplichting. Daarnaast is verzocht om de verschuldigde rente over het jaar 2020 te voldoen.

Nadat deze brief was verstuurd, is Nederland in een lockdown terecht gekomen. Veel ondernemers zijn hierdoor nog niet in staat te beginnen met de terugbetaling van de Tozo-lening. De staatssecretaris van SZW heeft op 17 december 2020 besloten deze terugbetalingsverplichting uit te stellen. Het uitstel is tot 1 juli 2021. Daarnaast wordt de renteopbouw gedurende de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 stopgezet.

Dit betekent dat er met ingang van 1 januari 2021 nog niet hoeft te worden gestart met de betaling van de aflossing en de renteverplichting van de Tozo-lening. Wanneer u kunt en wilt beginnen met het aflossen, mag dat natuurlijk wel.

In navolging van het besluit van de staatssecretaris, hebben wij besloten om de renteverplichting over het jaar 2020 te bevriezen. Dit betekent dat de rente over het jaar 2020 wel moet worden betaald, maar dat hiervoor ook uitstel van betaling wordt verleend tot 1 juli 2021. Ook hiervoor geldt dat het openstaande bedrag wel eerder mag worden betaald.

Omdat er van rijkswege uitstel van betaling wordt verleend tot 1 juli 2021, worden de reeds ingediende verzoeken om uitstel van betaling per 1 januari 2021 niet in behandeling genomen. 

In januari 2021 ontvangen alle ondernemers, die dit aangaat, een brief waarin het bovenstaande nader wordt uitgelegd.