Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Uitbetaling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uitkering en bedrijfskapitaal

Veel ondernemers zitten door de coronacrisis in zwaar weer. Wij zien dit aan de grote toestroom van aanvragen voor een uitkering of lening voor bedrijfskapitaal  in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Heeft u de uitkering aangevraagd, alle bewijsstukken aangeleverd en heeft, indien van toepassing, uw partner de partnerverklaring ingevuld? Dan ontvangt u binnen 4 weken na uw aanvraag een bevestiging. De uitkering wordt altijd aan het eind van de maand uitgekeerd.

Let op: Achteraf kan de aanvraag gecontroleerd worden. Ten onrechte betaalde uitkeringen worden teruggevorderd. 

Verlengen Tozo-aanvraag

Voor ondernemers die ook gebruik hebben gemaakt van de Tozo 3-regeling en een uitkering voor levensonderhoud hebben ontvangen, is het vanaf 1 april 2021 mogelijk een verlenging van de Tozo-regeling aan te vragen, Tozo 4. U kunt vanaf 1 april 2021 een verlengingsaanvraag doen. 

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering (Tozo 4) aanvragen voor maximaal 3 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 april 2021 en loopt tot en met uiterlijk 30  juni 2021. Ontvangt u tot en met maart 2021 een Tozo 3-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 4-uitkering aansluitend vanaf 1 april 2021 te ontvangen. U kunt de Tozo 4-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 mei of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

Bij Tozo 4 kunt u de uitkering met 1 maand terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

  • In de maand mei 2021 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021 aanvragen.

U kunt vanaf 1 april 2021 geen Tozo-uitkering meer aanvragen voor de voorafgaande maanden. 

Om in aanmerking te komen voor een verlenging moet de ondernemer zelf een verlenging aanvragen. De Tozo 3-uitkering wordt NIET automatisch omgezet in een Tozo 4-uitkering. 

U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering of een nieuwe aanvraag doen door het aanvraagformulier voor een Tozo-uitkering levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal in te vullen. U vult deze formulieren in met uw Digid. Na het versturen van uw aanvraag ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging.

Nieuwe aanvraag

Heeft u nog niet eerder een Tozo-uitkering aangevraagd, maar wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u vanaf 1 april 2021 een nieuwe aanvraag doen. De Tozo 4-regeling heeft een looptijd van 3 maanden (tot en met 30 juni 2021).