Important message

Vanaf nu kunnen ondernemers en zzp’ers een aanvraag of verlenging indienen voor een Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. U kunt een uitkering aanvragen tot 1 april 2021.

Tijdens de persconferentie van 13 oktober jl. zijn extra steunmaatregelen genoemd. Op dit moment is nog niet duidelijk welke extra steunmaatregelen worden uitgewerkt en voor welke groep ondernemers deze van toepassing zijn. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit op de website van de RSD bekend gemaakt.

Uitbetaling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uitkering en bedrijfskapitaal

Veel ondernemers zitten door de coronacrisis in zwaar weer. Wij zien dit aan de grote toestroom van aanvragen voor een uitkering of lening voor bedrijfskapitaal  in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Heeft u de uitkering aangevraagd, alle bewijsstukken aangeleverd en heeft, indien van toepassing, uw partner de partnerverklaring ingevuld? Dan ontvangt u binnen 4 weken na uw aanvraag een bevestiging. De uitkering wordt altijd aan het eind van de maand uitgekeerd. Let op: Achteraf kan de aanvraag gecontroleerd worden. Ten onrechte betaalde uitkeringen worden teruggevorderd. 

Verlengen Tozo-aanvraag

Voor ondernemers die ook gebruik hebben gemaakt van de Tozo 1 en 2-regeling en een uitkering voor levensonderhoud hebben ontvangen, is het vanaf 1 oktober 2020 mogelijk een verlenging van de Tozo-regeling aan te vragen, Tozo 3. U kunt vanaf 1 oktober 2020 een verlengingsaanvraag doen. 

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering (Tozo 3) aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Ontvangt u tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

  • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen.
  • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020. 

U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden. 

Om in aanmerking te komen voor een verlenging moet de ondernemer zelf een verlenging aanvragen. De Tozo 2-uitkering wordt NIET automatisch omgezet in een Tozo 3-uitkering. 

U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering of een nieuwe aanvraag doen door het aanvraagformulier voor een Tozo-uitkering levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal in te vullen. U vult deze formulieren in met uw Digid. Na het versturen van uw aanvraag ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging.

Nieuwe aanvraag

Heeft u nog niet eerder een Tozo-uitkering aangevraagd, maar wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u vanaf 1 oktober een nieuwe aanvraag doen. De Tozo 3-regeling heeft een looptijd van 6 maanden (tot en met 31 maart 2021).