Heeft u een Tozo-uitkering aangevraagd of aanvullende informatie gegeven via onze website? Bij het indienen van deze informatie ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging. Als uw informatie niet compleet is, neemt een medewerker van de RSD vanaf 19 mei contact met u op!

Heeft u een vraag over de Tozo-regeling voor levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal? Ga naar de pagina veelgestelde vragen over de Tozo-regeling en kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat.

Uitbetaling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uitkering en bedrijfskapitaal

Veel ondernemers zitten door de coronacrisis in zwaar weer. Wij zien dit aan de grote toestroom van aanvragen voor een uitkering of lening voor bedrijfskapitaal  in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Op vrijdag 27 maart, eind van de middag, hebben wij van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nadere richtlijnen ontvangen over de toepassing van het pakket aan ondersteunende maatregelen voor ZZP’ers. Het kabinet heeft deze maatregelen afgekondigd om ondernemers te helpen. Wij hebben de aanvraagformulieren voor deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) hierop aangepast.

Heeft u reeds een aanvraag ingediend, dan is het niet nodig deze opnieuw in te dienen.

De regeling heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Nu de details van de regeling bekend zijn, kan de RSD over gaan tot het toekennen van de aanvragen.

U kunt een uitkering aanvragen door het aanvraagformulier voor een Tozo-uitkering levensonderhoud of lening voorbedrijfskapitaal in te vullen. U vult deze formulieren in met uw Digid. Na het versturen van uw aanvraag ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging. In de meest gevallen ontvangt u binnen 10 werkdagen per post het besluit op uw aanvraag.

Na het besluit volgt de eerste betaling zo snel mogelijk.