Uitbetaling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uitkering en bedrijfskapitaal

Veel ondernemers zitten door de coronacrisis in zwaar weer. Wij zien dit aan de grote toestroom van aanvragen voor een uitkering of lening voor bedrijfskapitaal  in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Op vrijdag 27 maart, eind van de middag, hebben wij van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nadere richtlijnen ontvangen over de toepassing van het pakket aan ondersteunende maatregelen voor ZZP’ers. Het kabinet heeft deze maatregelen afgekondigd om ondernemers te helpen. Wij hebben de aanvraagformulieren voor deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) hierop aangepast.

Heeft u reeds een aanvraag ingediend, dan is het niet nodig deze opnieuw in te dienen.

De regeling heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Nu de details van de regeling bekend zijn, kan de RSD over gaan tot het toekennen van de aanvragen.

De RSD wordt overspoeld met aanvragen. We denken dat we gemiddeld 10 werkdagen nodig hebben om alle aanvragen af te handelen. Vanaf dinsdag 31 maart kunnen we de eerste uitbetalingen doen.

We rekenen op uw begrip als uw betaling wat langer op zich laat wachten.