Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

TONK: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Door de coronacrisis kunnen huishoudens te maken krijgen met onvoorziene terugval van hun inkomen. Zij kunnen hierdoor ineens de noodzakelijke kosten niet meer betalen. De overheid heeft daarom een noodmaatregel aangekondigd: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit is een tijdelijke aanvulling op de bestaande Bijzondere Bijstand en is speciaal bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor de bestaande regelingen.

Is uw inkomen een stuk lager geworden, maar moet u toch nog steeds hoge privé woonlasten betalen. Misschien komt u in aanmerking voor een bijdrage. De TONK regeling is onbelast. U kunt een aanvraag indienen bij uw gemeente tot 1 november 2021 en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

De TONK wordt uitgevoerd door de gemeente. Wilt u meer informatie over deze regeling?