Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Toelichting fiscale jaaropgave voor Tozo-ontvangers

U heeft begin februari van de RSD de fiscale jaaropgave over 2020 ontvangen. Deze heeft u nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting 2020.

De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Bent u gehuwd of woont u samen, dan heeft u deze uitkering samen ontvangen. Dat betekent dat u ook beiden een jaaropgave over een deel van de Tozo-uitkering ontvangt. De bedragen op de jaaropgave voor u en uw partner hoeven niet gelijk te zijn.

Voorbeeld 1 – u en/of uw partner hebben naast de Tozo-uitkering ook andere inkomsten gehad

Totaal verstrekte uitkering aan u beiden: netto € 10.000 + afgedragen loonheffing € 3.500 = totaal fiscaalloon € 13.500
Jaaropgave klant RSD: fiscaalloon € 6.000, loonheffing € 1.000,00
Jaaropgave partner: fiscaalloon € 7.500, loonheffing € 2.500,00

Voorbeeld 2 - u en/of uw partner hebben naast de Tozo-uitkering geen andere inkomsten gehad

Totaal verstrekte uitkering aan u beiden: netto € 10.000 + afgedragen loonheffing € 3.500 = totaal fiscaalloon € 13.500
Jaaropgave klant RSD: fiscaalloon € 6.750, loonheffing € 1.750
Jaaropgave partner: fiscaalloon € 6.750, loonheffing € 1.750

Vragen?

Heeft u vragen over de jaaropgave 2020? Heeft u vragen over de jaaropgave 2020 in combinatie met de Tozo-regeling? Deze informatie vindt u op de Website van de Rijksoverheid.

Heeft u inhoudelijk vragen over de jaaropgave 2020? Mail uw vraag naar ua@rsddeliemers.nl.