Terugvordering

Het kan voorkomen dat u ten onrechte of te veel bijstand heeft ontvangen. De gemeente zal u dan verplichten deze bijstand terug te betalen. De wet noemt dit ‘terugvorderen’.

Goed om te weten

U heeft meer bijstand ontvangen dan waar u recht op hebt. Hoe kan dat?

  • U heeft niet doorgegeven dat u bent gaan werken, samenwonen, dat u een erfenis heeft ontvangen, of dat uw woon-of leefsituatie is gewijzigd.
  • Er  is een administratieve fout gemaakt, waardoor u een te hoog bedrag heeft ontvangen.

In alle gevallen ontstaat een schuld die u verplicht bent aan ons terug te betalen.

Hoe betaalt u het te veel ontvangen bedrag terug?

Als u een schuld heeft aan de RSD, dan ontvangt u een brief waarin staat hoeveel u moet terugbetalen en hoe u dit kunt doen. Dit is het ‘terugvorderingsbesluit’. U kunt deze op verschillende manieren terugbetalen:

  • U betaalt het bedrag in één keer terug.
  • Als het bedrag te hoog voor u is om in één keer terug te betalen, dan kunt u in termijnen betalen.  Neem in dat geval contact op met de RSD.

U kunt niets terugbetalen. Wat moet u dan doen?

Bij het vaststellen van het bedrag dat u maandelijks moet terugbetalen wordt rekening gehouden met uw omstandigheden. Het is belangrijk dat u wel reageert als u een terugvorderingsbesluit van de RSD krijgt. Reageert u helemaal niet en u betaalt ook niet, dan mag de RSD het bedrag bij u opeisen. U krijgt een termijn van 6 weken om toch nog te gaan betalen. Als u dan nog niets doet, kan uiteindelijk beslag gelegd worden op uw inkomen en/of bezittingen. Er kan ook een deurwaarder worden ingeschakeld. De kosten die hieruit voortkomen zijn ook voor uw rekening.

Wanneer wordt een vordering gebruteerd?

De vordering, die is ontstaan omdat u de inlichtingenplicht niet correct bent nagekomen, wordt gebruteerd wanneer deze aan het einde van het jaar waarin de vordering is ontstaan niet volledig is terugbetaald. Dit betekent dat (het restant van) de vordering wordt verhoogd met de loonheffing die door de RSD is afgedragen.

U bent het niet eens met het terugvorderingsbesluit?

Tegen het terugvorderingsbesluit kunt u bezwaar aantekenen. In het besluit staat hoe u dat doet. Doe dat wel op tijd. Binnen 6 weken na de verzenddatum die op het besluit staat, moet u uw brief met uw bezwaren hebben ingediend.