Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Samenwerking met MVO Solutions en MAAK

6 maart 2019
RSD de Liemers heeft een contract gesloten met MVO Solutions Hal en Maak BV Naaiatelier te Doetinchem voor het inrichten van werk-fit trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste 6 kandidaten doen ervaring op in het naaiatelier, maar werken ook aan het leren van de Nederlandse taal. Naast het leren van de taal wordt er ook gewerkt aan het werkritme, sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden. Uiteindelijk doel is dat mensen uit de uitkering komen en (betaald) werk vinden.

Samenwerking MVO Solutions en MAAK

RSD de Liemers heeft een contract gesloten met MVO Solutions Hal en Maak BV Naaiatelier te Doetinchem voor werk-fit trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste 6 kandidaten doen ervaring op in het naaiatelier, maar werken ook aan het leren van de Nederlandse taal. 

Op de foto Eric Masela (MAAK), Wilfred Hekkers (RSD) en Metin Durmus (MVO Solutions).

MVO Solutions biedt, naast een groot netwerk van betrokken bedrijven, RSD-kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt een werk-fit traject aan. Daarna kan via directe bemiddeling gewerkt worden naar uitstroom naar werk. De werk-fit trajecten van 6 maanden zijn gericht op de kandidaat die bij aanvang nog niet bemiddelbaar is naar werk. In de Hal doet de kandidaat werkervaring op d.m.v. lichte werkzaamheden. Tijdens dit werk-fit traject wordt onder andere. gecoacht op;

  • opbouw uren – ritme
  • werknemersvaardigheden
  • sociale vaardigheden
  • taal

Daarnaast biedt MVO-Solutions ook leerwerk trajecten aan met reguliere uitstroom of detachering.

Samenwerking

De samenwerking met MAAK Naaiatelier biedt kandidaten een werkomgeving waarin opleiding, sociale vaardigheden, maar ook inburgering voor statushouders gecombineerd kunnen worden. Het eerste resultaat voor Maak Naaiatelier is al zichtbaar: Vier statushouders zijn in het naaiatelier aan de slag gaan. Drie zijn de Nederlandse taal nog niet voldoende machtig, maar door hun ervaring opgedaan in hun thuisland kunnen zij nu in een arbeidsomgeving ook de Nederlandse werkomgeving leren kennen. Door de aanwezigheid van een jobcoach die hun moedertaal beheerst, kunnen taalbarrières worden opgelost en de Nederlandse taal verder ontwikkeld worden.