Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

RSD neemt uitkeringsgerechtigde serieus

9 januari 2020
Ieder voor- en najaar start in Zevenaar het vitaliteitsprogramma Op Eigen Kracht. RSD De Liemers, uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, zet dit trainingstraject sinds een aantal jaren succesvol in. Deelnemers aan Op Eigen Kracht doorlopen in 16 wekelijkse bijeenkomsten een proces naar (meer) actieve participatie.

Op Eigen Kracht

Voor de uitvoering van het vitaliteitsprogramma maakt RSD De Liemers gebruik van professionele specialisten buiten de eigen organisatie. Vitaliteitscoach Marieke Bach is al vanaf het begin bij Op Eigen Kracht betrokken, eerst als bewegingscoach en stress-counselor en sinds 2017 als programmaleider. Zij haalde trainer en consultant Ronald Verhaaf erbij met wie ze goede ervaringen had opgedaan bij re-integratieprogramma’s van Team3.0 in Arnhem. Het team van Op Eigen Kracht kreeg zijn definitieve vorm met de toevoeging van bewegingsagoog en levensstijlcoach Thijs Haan en met opleidingskundige en trainer Anky van Alst.

Daadwerkelijke verbetering is mogelijk

Op Eigen Kracht start met het bewust worden van wat in het dagelijks bestaan van de deelnemers speelt. Daarna wordt gewerkt aan het verminderen van belemmeringen. De ontdekking dat er daadwerkelijk verbetering in de eigen situatie mogelijk is, leidt tot een nieuw toekomstbeeld en maakt energie vrij om daaraan te werken.

Het doorlopen van deze ontwikkeling binnen een kleine groep van lotgenoten is één van de succesfactoren van het vitaliteitsprogramma. Een deelneemster:

"De cursus is leuk leerzaam, heb er meer zelfvertrouwen en goede contacten aan overgehouden"

De eerste stap uit sociaal isolement

Het startpunt van elke deelnemer is anders en het persoonlijke leerdoel wordt vooraf vastgesteld. Zo is te zien of de voortgang naar wens verloopt. Resultaten variëren van gaan werken aan de gezondheid, hulp vragen, een opleiding volgen, een werkervaringsplaats zoeken en soms al meteen betaald werk vinden. Voor sommigen is Op Eigen Kracht een eerste stap uit hun sociaal isolement.

Beleidsadviseur re-integratie bij RSD De Liemers, Amanda Bruns, is binnen de organisatie een belangrijke ambassadeur van het vitaliteitsprogramma Op Eigen Kracht:

“We hebben een heel mooi programma staan dat wordt uitgevoerd door professionals die vanuit een persoonlijke gedrevenheid mensen verder wil helpen. Klantmanagers van RSD De Liemers ervaren dat deelnemers beter weten wat ze kunnen en beter verwoorden wat nodig is om volgende stappen te zetten. De taak aan ons als sociale dienst is om te zorgen dat we mensen goed blijven volgen en tijdig inspelen met vervolgacties.”