Important message

Vanaf nu kunnen ondernemers en zzp’ers een aanvraag of verlenging indienen voor een Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. U kunt een uitkering aanvragen tot 1 april 2021.

Tijdens de persconferentie van 13 oktober jl. zijn extra steunmaatregelen genoemd. Op dit moment is nog niet duidelijk welke extra steunmaatregelen worden uitgewerkt en voor welke groep ondernemers deze van toepassing zijn. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit op de website van de RSD bekend gemaakt.

RSD-app maakt participatie eenvoudiger

6 december 2018
RSD (Regionale Sociale Dienst) De Liemers wil haar klanten zoveel mogelijk in hun kracht zetten en hen zelf laten zien wat er te vinden is qua werk en begeleiding. Daarom koos ze voor een app, een laagdrempelige manier van dienstverlening. Voorheen bespraken klantmanagers het aanbod met hun cliënten, nu kunnen mensen zelf op zoek naar een vacature of workshop die hen aanspreekt.

Participeren dankzij een appRSD app

Klanten zelf laten zoeken naar betaald en vrijwilligerswerk, trainingen en workshops:
dat kan met de app van de Regionale Sociale Dienst De Liemers. Andere gemeenten gebruiken de app inmiddels ook, want deze bestaat uit een aantal standaard bouwstenen die in elke huisstijl getoond kunnen worden.

Laagdrempelig

RSD de Liemers wil haar klanten zoveel mogelijk in hun kracht zetten en hen zelf laten zien wat er te vinden is qua werk en begeleiding. Daarom koos ze voor een app, een laagdrempelige manier van dienstverlening. Voorheen bespraken klantmanagers het aanbod met hun cliënten, nu kunnen mensen zelf op zoek naar een vacature of workshop die hen aanspreekt.

Mooie match

De app leverde al mooie matches op, vertelt Belinda Elfrink, wethouder in de gemeente Zevenaar en voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg RSD De Liemers:

“Een cliënt vertelde haar klantmanager dat ze geïnteresseerd was in een vacature voor coupeuse. De klantmanager had haar daar niet op geattendeerd, want er stond in haar cv niets dat erop wees dat ze dat kon. Die mevrouw bleek echter in haar vrije tijd al jaren kleding te maken. Ze is bij het bedrijf op gesprek geweest en kon dezelfde week beginnen.”

Hergebruik

Amanda Bruns is beleidsadviseur re-integratie bij RSD De Liemers en nam het initiatief voor de app. De app werd gemaakt door een softwarebedrijf dat werkt met een standaard platform met bouwstenen, die in elke huisstijl getoond kunnen worden. De app is dus ook te gebruiken door andere gemeenten. Dat gebeurt al door twee gemeenten en Bruns wil graag meer gemeenten attenderen op het bestaan van de app:

“Het zou zonde zijn als een gemeente die iets dergelijks wil, het helemaal opnieuw laat bouwen. Als andere gemeenten weten dat dit bestaat, dan kunnen ze in ieder geval overwegen om zelf zo’n app te laten samenstellen.”

Leren van elkaar

De app van RSD De Liemers is één van de voorbeelden die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deelt om andere gemeenten te inspireren. Overzicht bieden van deze initiatieven van gemeenten is een onderdeel van het Vernieuwingsprogramma Werk en Inkomen, een programma van de VNG en het ministier van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daan Wijnmaalen, vanuit VNG Realisatie verantwoordelijk voor het programma:

“Met de decentralisaties en de veranderingen in de samenleving krijgen gemeenten te maken met groepen inwoners die voorheen niet zo groot waren, of die bij andere overheden aanklopten. Zoals jonggehandicapten, ZZP’ers en statushouders. Dat speelt bij elke gemeente en daarom is het heel zinvol als zij van elkaar weten waar welke oplossing is gevonden. Zodat zij goede toepassingen van elkaar kunnen gebruiken.”

Gemeenten die meer willen weten over de app van RSD De Liemers kunnen contact opnemen met Amanda Bruns: A.Bruns@rsddeliemers.nl of 0316 - 279 533.

Op de website van iBestuur verscheen een uitgebreid artikel over deze app.

Op onze website vindt u meer informatie over de RSD app.