Privacy

De RSD gaat heel voorzichtig om met uw persoonlijke gegevens en privacy. We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent dat de gemeente nooit zomaar gegevens aan anderen geeft, behalve :

  • als dat nodig is om de door u gevraagde dienst uit te voeren
  • als het volgens de wet verplicht is

We gebruiken de gegevens die u verstrekt alleen maar voor het product of de dienst die u nodig heeft.