Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Ontvangt u geen uitkering van de RSD?

Geen uitkering, maar wel hulp nodig bij het vinden van werk

U heeft geen recht op een uitkering van de gemeente, UWV of SVB. Wat kan de RSD doen voor niet-uitkeringsgerechtigden (NUGGER)?

Krijgt u geen uitkering en wilt u hulp bij het vinden van werk?

U heeft geen recht op een uitkering van de gemeente, UWV of SVB. Maar u wilt wel aan het werk en heeft daar hulp bij nodig. RSD de Liemers kan u daarbij helpen, als

  • U tussen de 18 en 27 jaar bent, én geen opleiding volgt én niet werkt.
  • U ouder bent dan 27, geen werk hebt en ook geen uitkering ontvangt.
  • U nog maximaal 6 maanden een WW-uitkering ontvangt, én binnen deze periode geen zicht hebt op werk.
  • U een werkplekaanpassing nodig hebt door een arbeidsbeperking of beschut werk wilt.
  • U een uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt
  • U zelfstandig ondernemer bent.

Deze groep inwoners worden niet-uitkeringsgerechtigden genoemd, ook wel afgekort als NUGGER. 

Voor deze groep moet de gemeente vanuit de Participatiewet ondersteuning bieden in de vorm van een re-integratietraject. Zodat zo veel mogelijk inwoners de kans hebben om een plek te hebben op de arbeidsmarkt. 

RSD de Liemers kan u helpen bij het vinden van werk, werkervaring op te doen, te solliciteren of uw Nederlands te verbeteren. 

Meer informatie over wat de RSD voor u kan doen als u geen werk hebt, geen uitkering ontvangt van de RSD UWV of SVB en wel hulp zoekt bij het vinden van werk of een opleiding.

Wilt u weten of de RSD iets voor u kan doen? Vul dan het formulier ‘Kan de RSD mij helpen?’ in. 

Kan de RSD iets voor u doen, dan krijgt u de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen. Daarna neemt een medewerker van de RSD contact met u op om een afspraak te maken. 

Kan de RSD niets voor u betekenen, dan vertellen we u waar u wel terecht kunt met uw vragen. 

Kan de RSD mij helpen?