Ondernemers, woonachtig in de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-2 uitkering aanvragen voor levensonderhoud of voor een lening bedrijfskapitaal. 

- Wilt u een Tozo-2 uitkering voor levensonderhoud aanvragen of een Tozo-1 uitkering verlengen? Lees dan eerst de inleiding
- Wilt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen, lees dan eerst de inleiding voor u een aanvraag doet. 

Heeft u een vraag over de Tozo-regeling voor levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal? Ga naar de pagina veelgestelde vragen over de Tozo-regeling en kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat.

Ontvangt u geen uitkering van de RSD?

Ook wanneer u geen uitkering ontvangt van de RSD helpen we u graag op weg naar werk. U maakt hiervoor een afspraak, waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek met een klantmanager van de RSD. Hij of zij bespreekt samen met u uw situatie en zal u uitleggen welke hulp we kunnen bieden én voor u het meest passend is.

Goed om te weten

We bieden als RSD de Liemers verschillende manieren aan om u naar werk te helpen. Dit kan zijn in de vorm van een traject, maar we kunnen u ook individuele begeleiding bieden wanneer dat het meest passend is. Dit wordt samen met u besproken.

De uitgangspunten die voor bijstandsgerechtigden gelden, gelden ook wanneer u geen uitkering ontvangt:

  • Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid staan centraal
  • Al het werk is passend en de kortst mogelijk weg naar werk geldt

Wilt u eerst meer weten over wat voor soort begeleiding u kunt krijgen van de RSD? Lees dan meer over onze trajecten op deze pagina: ‘Ondersteuning

Kosten

Wilt u graag ondersteuning ontvangen bij het vinden van werk? Dan kunnen we u in bepaalde gevallen een eigen bijdrage vragen. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van het inkomen van u en uw partner, en uw zogenaamde ‘liquide middelen’. Hiermee bedoelen we het geld wat u direct tot uw beschikking heeft. Voor het inkomen rekenen we met een percentage van het Wettelijke Minimumloon: het WML. Wat het percentage is hangt af van uw gezinssituatie:

Gehuwd/samenwonend: 100% van het WML
Alleenstaande ouder: 90% van het WML
Alleenstaande: 70% van het WML
Thuisinwonend kind: 60% van het WML

Bepaling eigen bijdrage:

  • Is het (gezamenlijk) inkomen lager dan 150% van het voor u geldende WML dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
  • Is het (gezamenlijk) inkomen hoger dan 150% en lager dan 200% van het voor u geldende WML dan vragen we een eigen bijdrage van 50% van de totale trajectkosten.
  • Is het (gezamenlijk) inkomen gelijk of hoger dan 200% van het voor u geldende WML dan bedraagt de eigen bijdrage 100% van de totale trajectkosten.
  • Heeft u of uw partner per persoon € 5.000,- of meer aan liquide middelen op een bankrekening dan bedraagt de eigen bijdrage 100% van de totale trajectkosten.

Bij dringende redenen kan afgezien worden van het vragen van een eigen bijdrage. Voor loonkostensubsidies wordt geen eigen bijdrage gevraagd.