Important message

Vanaf nu kunnen ondernemers en zzp’ers een aanvraag of verlenging indienen voor een Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. U kunt een uitkering aanvragen tot 1 april 2021.

Tijdens de persconferentie van 13 oktober jl. zijn extra steunmaatregelen genoemd. Op dit moment is nog niet duidelijk welke extra steunmaatregelen worden uitgewerkt en voor welke groep ondernemers deze van toepassing zijn. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit op de website van de RSD bekend gemaakt.

Ontvangt u geen uitkering van de RSD?

Ook wanneer u geen uitkering ontvangt van de RSD helpen we u graag op weg naar werk. U maakt hiervoor een afspraak, waarna u wordt uitgenodigd voor een gesprek met een klantmanager van de RSD. Hij of zij bespreekt samen met u uw situatie en zal u uitleggen welke hulp we kunnen bieden én voor u het meest passend is.

Goed om te weten

We bieden als RSD de Liemers verschillende manieren aan om u naar werk te helpen. Dit kan zijn in de vorm van een traject, maar we kunnen u ook individuele begeleiding bieden wanneer dat het meest passend is. Dit wordt samen met u besproken.

De uitgangspunten die voor bijstandsgerechtigden gelden, gelden ook wanneer u geen uitkering ontvangt:

  • Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid staan centraal
  • Al het werk is passend en de kortst mogelijk weg naar werk geldt

Wilt u eerst meer weten over wat voor soort begeleiding u kunt krijgen van de RSD? Lees dan meer over onze trajecten op deze pagina: ‘Ondersteuning

Kosten

Wilt u graag ondersteuning ontvangen bij het vinden van werk? Dan kunnen we u in bepaalde gevallen een eigen bijdrage vragen. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van het inkomen van u en uw partner, en uw zogenaamde ‘liquide middelen’. Hiermee bedoelen we het geld wat u direct tot uw beschikking heeft. Voor het inkomen rekenen we met een percentage van het Wettelijke Minimumloon: het WML. Wat het percentage is hangt af van uw gezinssituatie:

Gehuwd/samenwonend: 100% van het WML
Alleenstaande ouder: 90% van het WML
Alleenstaande: 70% van het WML
Thuisinwonend kind: 60% van het WML

Bepaling eigen bijdrage:

  • Is het (gezamenlijk) inkomen lager dan 150% van het voor u geldende WML dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
  • Is het (gezamenlijk) inkomen hoger dan 150% en lager dan 200% van het voor u geldende WML dan vragen we een eigen bijdrage van 50% van de totale trajectkosten.
  • Is het (gezamenlijk) inkomen gelijk of hoger dan 200% van het voor u geldende WML dan bedraagt de eigen bijdrage 100% van de totale trajectkosten.
  • Heeft u of uw partner per persoon € 5.000,- of meer aan liquide middelen op een bankrekening dan bedraagt de eigen bijdrage 100% van de totale trajectkosten.

Bij dringende redenen kan afgezien worden van het vragen van een eigen bijdrage. Voor loonkostensubsidies wordt geen eigen bijdrage gevraagd.