Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Ondersteuning voor Tozo-ontvangers

Vanaf 1 januari 2021 biedt RSD de Liemers ondersteuning aan ondernemers die problemen hebben om hun huidige bedrijf, in deze nieuwe tijd, weer economische rendabel te maken. De ondersteuning is erop gericht om u als ondernemer voor te breiden op een nieuwe toekomst. Dit kan als zelfstandig ondernemer maar ook als werknemer in loondienst. Samen met de ondernemer kijken we naar hoe het bedrijf er op dit moment voor staat en welke ondersteuning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om advies, coaching, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Hulp bij heroriëntatie voor zelfstandig ondernemers of zzp-ers

Bij de voorbereidingen van het 3e steun- en herstelpakket gaven zowel gemeenten als zelfstandigenorganisaties aan dat er voor zelfstandigen dringend meer hulp bij heroriëntatie nodig is. Een deel van de zelfstandigen ontwikkelt, al dan niet met behulp van het eigen netwerk, nieuwe activiteiten of slaat zelfs een geheel andere koers in. Een ander deel lukt dit niet op eigen houtje en heeft hier hulp bij nodig.

Bij de verlenging van de Tozo tot 1 juli 2021 is dan ook in de Kamerbrief van 28 augustus 2020 aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning gaan bieden aan zelfstandigen. We zien dat veel ondernemers al aan het nadenken zijn over de toekomst. Gemeenten inventariseren samen met zelfstandig ondernemers of en welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Voor wie is er hulp bij heroriëntatie?

Het is van belang dat alle zelfstandigen met een hulpvraag, die redelijkerwijs niet in staat zijn om zonder hulp verder te komen, vanuit de gemeente geholpen worden. RSD de Liemers is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Hiervoor is aan het begin van de coronacrisis het Liemers Ondernemersportaal opgericht. Zij zorgen dat uw vraag op de juiste plaats terecht komt. Wilt u ondersteuning bij de voorbereiding op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst?

Stel uw ondernemersvraag

Het Liemers Ondernemersportaal neemt binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag contact met op.