Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Ondersteuning bij Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP)

Bent u inburgeraar en heeft u een brief van DUO ontvangen over de Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIP)? Deze regeling gaat over het einde van de looptijd van uw inburgeringsplicht. In deze brief verwijst DUO u naar RSD de Liemers. Wij kunnen u helpen om de juiste stappen te zetten om verder in te burgeren of uw inburgeringstraject af te ronden.

Als u een afspraak maakt met de RSD, geef dan bij uw vraag duidelijk aan dat het gaat om ELIP.

Afspraak maken met de RSD

Hoe werkt het

ELIP-regeling

DUO is de instantie die de termijnen van de ELIP-regeling oplegt, bewaakt en de lening verstrekt. Zij leggen ook vast of de inburgeraar zijn examens doet en behaalt. DUO stuurt, op verzoek van de gemeente, de inburgeringsplichtige een brief over de ELIP-regeling. In deze brief wijst DUO u er op dat u zich kunt melden voor hulp bij de RSD. De hulp die de RSD biedt, is niet verplicht. U bepaalt zelf of u hulp wilt om het inburgeringstraject op tijd af te ronden. 

Ondersteuning door de RSD

RSD de Liemers voert de ELIP regeling uit voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. 
Wij verlenen ondersteuning aan inburgeringsplichtigen die bijna aan het einde van de looptijd van hun inburgeringsplicht of aan het einde van hun lening zijn gekomen. Zij hebben hun inburgeringsexamens nog niet (volledig) gehaald. 

U kunt hulp vragen bij de RSD door een afspraak te maken (contactformulier). Als u een afspraak gemaakt heeft met de RSD, wordt u uitgenodigd voor een gesprek.
In dit gesprek wordt het volgende besproken:

  • Hoe ver staat het met inburgeren? Wat is wel gehaald en wat nog niet? 
  • Wat zijn de redenen waarom het nog niet gelukt is?
  • Wat is nodig om wel te slagen?

Daarna gaat de RSD u helpen stappen te zetten om het inburgeringsexamen wel te halen.

Goed om te weten

Ook als u geen uitkering van de RSD ontvangt, kan de RSD u helpen.
Ontvangt u wel een uitkering van de RSD, dan kan het zijn dat u een andere klantmanager krijgt. 

Een inburgeraar is een ELIP-inburgeraar als:

1. hij € 7.500 van de lening heeft uitgegeven én in de laatste 12 maanden van zijn inburgeringstermijn zit,

OF

2    hij € 9.500 van de lening heeft uitgegeven ongeacht de vorderingen in de inburgeringstermijn.