Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Niet-uitkeringsgerechtigden (NUGGER)

Wat kan de RSD voor u doen, als u

 • Geen werk hebt.
 • Geen uitkering ontvangt van de RSD, UWV of SVB.
 • Wel hulp zoekt bij het vinden van werk of een opleiding.

Afhankelijk van uw situatie kan de RSD u helpen bij het re-integreren naar werk. 
Vanuit de Participatiewet heeft de RSD de taak om mensen zonder werk en zonder uitkering zo snel mogelijk aan werk te helpen. Hierbij gaat het om alle soorten werk. U kunt niet zomaar kiezen wat u leuk vindt, wij kijken welk werk er is en of dit past bij uw mogelijkheden. 

Wat kunt u van RSD de Liemers verwachten?

 • Wij brengen uw mogelijkheden en onmogelijkheden op de arbeidsmarkt goed in beeld.
 • Wij geven u een deskundig advies.
 • Samen met u stellen we een passend plan van aanpak op. In dit plan schrijven we wat nodig is om de belemmeringen om weer aan het werk te gaan, weg te nemen. En we zetten de stappen op een rij om aan het werk te komen. 
 • Wij kopen een passend traject naar werk of een opleiding voor u in en houden het einddoel ‘Werk’ altijd voor ogen. 
 • Wij financieren een re-integratietraject of opleiding als u daar zelf het geld niet voor heeft. We moeten wel zeker zijn dat u dit u helpt om op korte termijn weer aan werk te gaan.

Wat doet RSD niet?

 • De RSD is geen loopbaanadviseur. 
  Wij hebben de taak om inwoners zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dit is werk waarvan we aannemen dat u dat kunt. Wij houden wel enigszins rekening met uw wensen. Maar wij gaan geen re-integratietraject of opleiding financieren als we niet zeker weten dat u hierin op korte termijn werk vindt.
 • De RSD is ook geen uitzendbureau. 
  Wanneer u via de RSD een traject naar werk volgt, dan verwachten we dat u zelf aan de slag gaat en op zoek gaat naar werk. De RSD kan u hierbij helpen, maar heeft geen map met vacatures zoals uitzendbureaus.

Eigen bijdrage

Soms vragen wij van u een eigen bijdrage om het re-integratietraject of de opleiding te betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw vermogen of de hoogte van het inkomen van een eventuele partner. Wij bespreken dit altijd vooraf met u, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Eenmaal gestart met het traject, gaan we ervanuit dat u het traject helemaal afmaakt. 

Hoe werkt het? 

 • U vult op onze website het formulier Kan de RSD mij helpen? in. 
 • Komt u in aanmerking voor hulp van de RSD, vult u het contactformulier in. Een medewerker van de RSD neemt contact met u op om een afspraak te maken.
 • Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar.
 • Na deze afspraak, vragen wij u het aanvraagformulier in te vullen. Hiermee doet u een verzoek om hulp van de RSD bij het re-integreren naar werk. 
 • U krijgt van ons een uitnodiging met de vraag om een Persoons Profiel vragenlijst in te vullen. Hiermee brengen we uw situatie in beeld. U ontvangt hiervan een rapport. 
 • Tijdens het volgende gesprek bespreken we dit rapport. We vragen u of u zich hierin herkent. 
 • Samen bespreken we het vervolg. Moet u een eigen bijdrage betalen? Wat zijn uw verwachtingen? Welke stappen zijn nodig om naar werk te komen?  
 • We sluiten het gesprek af met duidelijke afspraken, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Afhankelijk van uw situatie wordt u voor kortere of langere tijd door ons begeleid.