Important message

Vanaf 1 oktober stoppen de Tozo-steunmaatregelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het voortzetten van uw bedrijf, hulp bij schulden of het aanvragen van een uitkering. RSD de Liemers kan u ondersteunen

Klantenmap Participatiewet

Wat verwachten wij van u bij het vinden van werk?

Een bijstandsuitkering is een tijdelijk vangnet. Het is de bedoeling dat u uw best doet om zo snel mogelijk weer werk te vinden. U bent dan ook verplicht te werken, behalve als u belemmeringen heeft. In dat geval kunt u tijdelijke ontheffing krijgen van één of meerdere verplichtingen.

Welke arbeidsverplichtingen zijn er?

 • U gaat actief op zoek naar werk en accepteert dit werk. Houd er rekening mee dat al het werk passend is.
 • U staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekende en u verlengt de inschrijving op tijd.
 • U werkt mee aan het traject dat u wordt aangeboden.
 • U levert een tegenprestatie, voor zover dat mogelijk is.
 • U komt alle afspraken na om uw kansen op werk te verbeteren.
 • Als het nodig is, werkt u mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden tot werk.

Daarnaast wordt van u verwacht dat u de Nederlandse taal voldoende spreekt, leest en begrijpt. Dit is belangrijk om goed mee te doen in de maatschappij, maar ook om werk te vinden en te behouden. De RSD kan hier ondersteuning voor aanbieden.

Verzuim tijdens een re-integratie traject

Als u door ziekte niet naar het traject kunt komen, verwachten we dat u zich op dezelfde dag voor 08.30 uur ziek meldt bij de RSD. Heeft u een afspraak waardoor u niet naar het traject kunt komen, moet u dit 24 uur van te voren aan de RSD melden. Het is belangrijk om bewijsstukken te bewaren waarmee u kunt aantonen dat u een afspraak heeft. Denk bijvoorbeeld aan de uitnodigingsbrief voor een sollicitatiegesprek of een afspraakbevestiging van een dokter.

RSD de Liemers controleert afmeldingen omdat we het belangrijk vinden dat u naar uw traject gaat. Het traject is bedoeld om u aan werk te helpen.

Hoe meldt u zich af?

U meldt zich af door een email te sturen naar dit mail adres: afmelden@rsddeliemers.nl

In de mail vertelt u:

 • uw naam
 • uw adres
 • om welk traject het gaat
 • voor welke dag / dagen u zich afmeldt
 • de reden van afmelding
 • wanneer u weer denkt te komen

Daarnaast meldt u zich af bij de trajectbegeleider van het traject zoals u dat met de trajectbegeleider hebt afgesproken.

Heeft u geen Internet? Meldt u zich dan telefonisch af bij team handhaving van RSD via telefoonnummer: (0316) 27 95 33. Daarna meldt u zich af bij uw trajectbegeleider.

Wat is passend werk?

Al het werk dat door vrijwel iedereen als normaal wordt gezien. Dit betekent werk op uw eigen opleidingsniveau en/of werkervaring. Maar dit kan ook werk zijn onder uw niveau of werk waarvoor u geen ervaring nodig heeft. Het kan ook werk zijn dat buiten uw woonplaats of regio ligt. Ook tijdelijk werk, deeltijdwerk of uitzendwerk is passend werk als er geen vast werk of werk voor een volledige werkweek beschikbaar is. Werk waarmee u minder verdient dan in uw vorige baan is ook passend. Kortom, het kan dus werk zijn dat niet uw voorkeur heeft, maar dat u wel zou kunnen.

Wanneer krijgt u ontheffing van de arbeidsverplichtingen?

Als u vindt dat u niet kunt voldoen aan de arbeidsverplichting, kunt u dit aangeven bij uw klantmanager. De gemeente zal dit dan onderzoeken. Het kan zijn dat u moet meewerken aan een medisch onderzoek, dat verricht wordt door een onafhankelijke arts.
Wanneer u het niet eens bent met de aan u opgelegde arbeidsverplichtingen, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Alleenstaande ouder met kind(eren) jonger dan 5 jaar

Bent u een alleenstaande ouder van een kind jonger dan 5 jaar? Dan kunt u eenmalig een ontheffing krijgen van de arbeidsverplichting. Hierdoor hoeft u geen werk te zoeken en aanvaarden en hoeft u niet verplicht ingeschreven te staan als werkzoekende bij het UWV werkbedrijf.
Deze ontheffing geldt voor maximaal vijf jaar, ook als u meerdere kinderen heeft. Tijdens deze ontheffing wordt wel van u verwacht dat u meewerkt aan onderzoek of trajecten ter voorbereiding op het vinden van werk. Dit voor de periode na de ontheffing.