Important message

Vanaf 1 oktober stoppen de Tozo-steunmaatregelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het voortzetten van uw bedrijf, hulp bij schulden of het aanvragen van een uitkering. RSD de Liemers kan u ondersteunen

Klantenmap Participatiewet

Wat gebeurt er wanneer u uw verplichtingen niet nakomt?

U moet voldoen aan vijf verplichtingen: 4 uit de Participatiewet en 1 uit de Wet taaleis. Hieronder kunt u lezen welke verplichtingen dit zijn en wat de gevolgen zijn als u deze niet nakomt.

1. Inlichtingenplicht

Uitkering wordt niet of later uitbetaald

Wanneer wijzigingen in uw situatie niet op tijd of niet volledig verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Het kan zijn dat uw uitkering later wordt betaald of dat deze wordt beëindigd.

Terugvordering

Wanneer u te veel uitkering heeft gekregen, omdat u niet de juiste informatie aan ons hebt doorgegeven, moet u dit terugbetalen. Ook moet u de door de gemeente betaalde belastingen terugbetalen.

Boete

Als u wijzigingen niet op tijd of niet volledig doorgeeft en de gemeente betaalt u daardoor te veel bijstand, dan krijgt u een boete. De hoogte van de boete kan gelijk zijn aan het bedrag dat te veel aan u betaald is. Voordat u de boete krijgt, krijgt u de kans om te vertellen waarom u de informatie niet of niet tijdig hebt doorgegeven aan ons.

Aangifte

Wanneer u meer dan € 50.000,00 te veel aan uitkering heeft ontvangen, krijgt u geen boete opgelegd. In dat geval wordt er aangifte gedaan van valsheid in geschrift bij het Openbaar Ministerie. De rechter bepaalt in deze situatie hoe u wordt gestraft. Dit kan bijvoorbeeld zijn: een boete, een taak- of een gevangenisstraf. Ook heeft u dan automatisch een strafblad.

Verrekening

De boete en de ten onrechte verstrekte uitkering worden verrekend met uw lopende uitkering. Hierdoor krijgt u mogelijk lange tijd een lagere uitkering.

2. Arbeidsverplichtingen

U gaat actief op zoek naar werk en accepteert dit werk; houd er rekening mee dat al het werk passend is;

  • U staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf als werkzoekende en u verlengt de inschrijving op tijd;
  • U werkt mee aan het traject dat u wordt aangeboden;
  • U levert een tegenprestatie, voor zover dat mogelijk is;
  • U komt alle afspraken na om uw kansen op werk te verbeteren;
  • Als het nodig is, werkt u mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden tot werk.

3. Beheersen Nederlandse taal

Wanneer u de Nederlandse taal onvoldoende spreekt of begrijpt, verwachten wij van u dat u de taal gaat leren.

Verlaging van de uitkering

Wanneer u deze verplichtingen niet na komt, kan uw uitkering tijdelijk worden verlaagd. De hoogte en de duur van de verlaging zijn afhankelijk van welke verplichtingen u niet bent nagekomen. Deze zijn vastgelegd in de wettekst van de Participatiewet en de Afstemmingsverordening van de gemeente. Deze Afstemmingsverordening kunt u vinden op de onze website www.rsddeliemers.nl Het niet ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV werkbedrijf wordt natuurlijk niet zo streng bestraft als het niet meewerken aan uw arbeidsre-integratie.

4. Medewerkingsverplichting

We verwachten van u dat u meewerkt aan afspraken met de RSD en trajecten die u worden aangeboden om werk te vinden.

Opschorten van de uitkering

Wanneer u zonder goede reden niet verschijnt op een afspraak, wordt uw uitkering geblokkeerd met ingang van de datum waarop u de afspraak had.

Verlagen of beëindigen van de uitkering

Wanneer u op een afspraak niet verschijnt, wordt u nogmaals uitgenodigd. Wanneer u dan weer niet verschijnt, kan uw uitkering worden verlaagd of beëindigd.

De verplichting om u te onthouden van ernstige misdragingen

Wanneer u zich zeer ernstig misdraagt tegen medewerkers van de RSD, het gemeentebestuur of medewerkers van re-integratiebedrijven, dan krijgt u één maand geen uitkering.

De verplichting om u netjes te gedragen

We verwachten van u dat u zich netjes gedraagt tegen de medewerkers van de RSD, het gemeentebestuur en medewerkers van re-integratiebedrijven. Dit betekent niet schelden, bedreigen of aanraken.

Wanneer u het niet een bent met het besluit kunt u een bezwaarschrift schrijven
Wanneer u vindt dat u niet netjes bent behandeld, kunt u een klacht indienen

Verlaging van de uitkering

Wanneer u zich niet netjes gedraagt, krijgt u 1 maand geen uitkering.

Verboden om de RSD de Liemers in te gaan

Ook kan u worden verboden om de RSD de Liemers in te gaan. Hierdoor kunnen wij u minder goed helpen.